W dniu 24 maja 2023 roku, we wspomnienie Najświętszej Maryi Panny, Wspomożycielki Wiernych oraz Matki Dobrej Drogi o. Mateusz Janyga SJ złożył uroczystą profesję zakonną. To ważne wydarzenie, które jest definitywnym wcieleniem zakonnika do Towarzystwa Jezusowego, miało miejsce podczas Mszy św. odprawionej o godz. 18:00 w Sanktuarium Matki Bożej Dobrej Drogi w Gliwicach.

W imieniu o. Generała śluby przyjął o. Jarosław Paszyński SJ – Przełożony Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego.

Podczas homilii, o. Paszyński, nawiązując do ewangelii z dnia, wskazywał że chrześcijanin, a szczególnie zakonnik poprzez śluby jest wezwany by żyć jednością, radością i świętością.

„Dzięki ubóstwu człowiek jednoczy się z Bogiem, przez czystość odkrywa miłość Boga dającą radość, a w wypełnianiu woli Boga, w posłuszeństwie na wzór Jezusa włącza się w uświęcającą miłość Pana” – powiedział kaznodzieja.

O. Mateusz Janyga SJ urodził się 14 Maja 1978 roku. Do zakonu wstąpił w 2003 roku po studiach na AGH w Krakowie. Po dwuletnim nowicjacie przez kolejne lata studiował filozofię w Akademii Ignatianum w Krakowie oraz teologię na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie, Uniwersytecie Palackiego w Ołomuńcu oraz Papieskim Wydziale Teologicznym Collegium Bobolanum w Warszawie. W między czasie odbył dwuletnią praktykę duszpasterską w Nowym Jorku w USA. W 2013 roku otrzymał święcenia kapłańskie. Po studiach pracował jako duszpasterz młodzieżowy, nauczyciel religii, oraz dyrektor administracyjny szkoły w Mysłowicach. Współpracuje również z Wydawnictwem WAM. Trzecią probację odbył w Nairobi, w Kenii, w 2021 roku.

Jezuici składają ostatnie śluby dopiero po kilku latach pracy, gdy sprawdzą się w posłudze kapłańskiej i apostolskiej gorliwości. Po tym czasie zostają wysłani na dodatkową próbę zwaną Trzecią Probacją. Ostatecznie  Ojciec Generał – najwyższy przełożony w Towarzystwie – stwierdza na podstawie otrzymanych opinii, czy  mogą zostać definitywnie wcieleni do Towarzystwa Jezusowego.