Od zeszłego roku jezuici posługujący w Poznaniu wraz ze współpracownikami zaangażowali się w promowanie ekumenizmu. Wskazują drogę do Boga we wspólnej modlitwie katolików i prawosławnych, niosą pomoc uchodźcom i angażują się w działalność kulturalną. Ubodzy wspierają ubogich i troszczą się o swój duchowy i kulturalny rozwój. Starają się stworzyć u poznańskich jezuitów wspólny, bezpieczny dom.

W maju tego roku jezuici wraz z Fundacją VINEA i Jezuicką Służbą Uchodźcom (JRS Poland) zorganizowali spektakl polsko-ukraiński o Eucharystii według Cataliny Rivas zatytułowany „WSZYSTKO” w reż. Ili Biegańskiej. Główna bohaterka to najpierw dziewczynka, potem młoda i dojrzała kobieta. Spotyka różne osoby z odległych dla niej światów. Jest to zapis jej podróży przez dojrzewanie, z równoległą wędrówką przez Tajemnicę Eucharystii. Pojawia się wątek pewnego kapłana, inspirowany postacią ks. Popiełuszki. Wszystko łączy figura Bezdomnego. Spektakl był połączeniem słowa, muzyki, tańca i śpiewu chóru katolickiego oraz prawosławnego.

Poniżej prezentujemy fotorelację ze spektaklu wystawionego w Galerii u Jezuitów w Poznaniu w dniach 13 i 14 maja, z udziałem chórów pod dyrekcją Anastasii Mudrakovej („Jesteśmy z Ukrainy”) oraz Michała Gogulskiego („Magis”). W przedstawieniu grali aktorzy polscy i ukraińscy. Było to spotkanie trzech kultur oraz różnych wyznań chrześcijańskich.

Galeria zdjęć ze spektaklu (fot. Marta Wojtkowiak)