W piątek, 17 listopada, na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim odbędzie się konferencja zatytułowana „Serce Pana Jezusa w teologii, przestrzeni społecznej i kulturze”.

MIEJSCE: Collegium Jana Pawła II, sala C-1031 (10. piętro)

W 2023 roku przypada 300. rocznica powstania w Lublinie pierwszego bractwa poświęconego Sercu Jezusowemu. Jubileusz ten jest okazją do organizacji konferencji zatytułowanej „Serce Pana Jezusa w teologii, przestrzeni społecznej i kulturze. Konferencja w trzechsetlecie powstania Bractwa Serca Jezusowego w Lublinie”. Odbędzie się ona w piątek 17 listopada 2023 r. na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Będzie to sposobność, by przyjrzeć się teologicznym i biblijnym aspektom duchowości Serca Pana Jezusa oraz spojrzeć pod kątem historycznym na obecność tego kultu w Lublinie, m.in na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, którego Najświętsze Serce Jezusa jest patronem. Będzie mowa o postaciach, które przyczyniły się do szerzenia kultu i duchowości Serca Jezusowego. Nie zabraknie także odniesień do świata kultury, edukacji i działalności społecznej.

Konferencja rozpocznie się w piątek 17.11 mszą świętą o godz. 8.00 w kościele akademickim KUL, której przewodniczyć będzie ks. bp Michał Janocha z Warszawy. O godz. 10.00 rozpocznie się część naukowa w sali C-1031 Collegium Jana Pawła II (10. piętro).

Organizatorami konferencji są:
– Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Instytut Literaturoznawstwa, Katedra Literatury XX i XXI wieku,
– Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II,
– Akademickie Bractwo Najświętszego Serca Pana Jezusa KUL,
– Duszpasterstwo Akademickie KUL,
– Fundacja „Myśląc Ojczyzna”.

Patronat honorowy nad tym wydarzeniem, oprócz Marszałka Województwa Lubelskiego, objął także przełożony Prowincji Wielkopolsko-Mazowieckiej Towarzystwa Jezusowego, o. Zbigniew Leczkowski SJ.

W Lublinie pierwsze Bractwo Serca Jezusowego powstało trzysta lat temu, w roku 1723, przy kościele sióstr wizytek. Dziewięć lat później, w 1732 roku, zaczęło działać przy kościele jezuitów. Obecnie przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II działa Akademickie Bractwo Najświętszego Serca Pana Jezusa. Zachęca ono do włączenia się w jego aktywność pracowników, studentów i absolwentów KUL, wszystkich sympatyków oraz przyjaciół uczelni, jak również tych, którzy upodobali sobie Kościół Akademicki, lubią go odwiedzać i w nim się modlić. Więcej informacji na temat Bractwa można znaleźć na stronie internetowej KUL: