Jezuicka Służba Uchodźcom działająca w Polsce zachęca do duchowego towarzyszenia w Adwencie osobom, które są wciąż w drodze uciekając przed wojną lub biedą. Proponuje coś, czego do tej pory nie było: modlitwę za konkretnego uchodźcę lub uchodźczynię, która nie dotarła jeszcze do miejsca, gdzie byłaby otoczona opieką. 

Oto anioł Pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: „Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu; pozostań tam, aż ci powiem; bo Herod będzie szukał Dziecięcia, aby Je zgładzić”. On wstał, wziął w nocy Dziecię i Jego Matkę i udał się do Egiptu; tam pozostał aż do śmierci Heroda. (Mt 2, 13-15)

W tym grudniowym czasie oczekiwania na Narodzenie Jezusa oraz na powtórne Jego przyjście – Jesuit Refugee Service Poland (JRS Poland) przeprowadza akcję duchowego towarzyszenia modlitwą.

Poniżej szczegóły dotyczące tej modlitewnej akcji nadesłane do naszej Redakcji przez JRS Poland

W trakcie trwania Adwentu tj. w okresie od 3 do 24 grudnia włącznie, chcemy towarzyszyć wszystkim tym, którzy będą w tym czasie w podróży – zmuszeni do opuszczenia swoich domów i wędrowania. Będziemy to czynić poprzez codzienną krótką modlitwę własną oraz podczas dwóch wspólnych medytacji ignacjańskich online. Celem naszego działania jest wsparcie modlitwą wszystkich tych, którzy będą w tym czasie w podróży – ucieczce.

Na świecie jest już ponad 110mln ludzi, którzy zmuszeni zostali do opuszczenia swoich domów. To jeden przymusowo przesiedlony człowiek na każde 75 osób. Uciekają, ponieważ ich życiu zagraża niebezpieczeństwo, jednak sama podróż w poszukiwaniu nowego miejsca schronienia niejednokrotnie stanowi równie wielkie zagrożenie. Tym, którzy przybędą do nas – często możemy pomóc bezpośrednio. Tych, którzy są wciąż w drodze – zawsze możemy wesprzeć naszą modlitwą.

Aby dołączyć do naszej akcji modlitewnej wystarczy, że napiszesz do nas „Jestem”, w bezpośredniej wiadomości na Facebook’u lub na Instagramie Jesuit Refugee Service Poland (JRS Poland).
Dla wszystkich, którzy się zgłoszą, wylosujemy dedykowaną osobę, za którą będą się modlić w czasie Adwentu od 3 do 24 grudnia. Zaprosimy Was również na wspólną medytację modlitewną w duchu ignacjańskim, która odbędzie się 10 i 17 grudnia. Codziennie będziemy zamieszczać także drobne przypomnienia o adwentowej modlitwie w naszych mediach społecznościowych.

Zapraszamy do spędzenia wspólnie tego wyjątkowego czasu!

JRS Poland

LINKI: Facebook oraz Instagram

Zgromadzeni na synodzie o synodalności, w końcowym dokumencie zgodnie zaapelowali:

W obliczu coraz bardziej wrogich postaw wobec migrantów jesteśmy wezwani do praktykowania otwartej gościnności, towarzyszenia im w budowaniu nowego modelu życia i budowania prawdziwej międzykulturowej komunii między narodami. Szacunek dla tradycji liturgicznych i praktyk religijnych migrantów jest nieodłączną częścią prawdziwego przyjęcia (Dokument końcowy 5,d).

W świecie, w którym liczba migrantów i uchodźców wzrasta, podczas gdy gotowość do ich przyjęcia maleje, a cudzoziemiec jest postrzegany z coraz większą podejrzliwością, Kościół powinien stanowczo włączyć się w proces edukacji na rzecz kultury dialogu i spotkania, zwalczając rasizm i ksenofobię, zwłaszcza w programach formacji duszpasterskiej. Równie konieczne jest zaangażowanie w projekty na rzecz integracji migrantów (Dokument końcowy 5,p).