Staraniem Biura Misyjnego Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego Poczta Polska S. A. wydała kartkę pocztową z okazji Światowego Dnia Trędowatych, obchodzonego 28 stycznia 2024 roku. Kartka ukazała się w bardzo niskim nakładzie 4000 sztuk.

Autorem jej projektu jest Jarosław Ochendzan. Znaczek nadrukowany na kartce przedstawia twarz bł. Jana Beyzma SJ, apostoła trędowatych na Madagaskarze. Wizerunek jezuity zaczerpnięto z witraża znajdującego się w jezuickim kościele Ducha Świętego w Nowym Sączu. Witraż zaprojektował Piotr Ostrowski z Pracowni i Muzeum Witraży w Krakowie. Kartka ma specjalny stempel pocztowy (Światowy Dzień Trędowatych 28.01.2024 Kraków 1). Wydanie jej z pewnością wzbogaci cenny zbiór wielu kolekcjonerów i filatelistów.

Tekst i zdjęcie ks. Stanisław Groń SJ