Miasto Poznań świętując w 2024 roku jubileusz XX-lecia wejścia Polski do Unii Europejskiej nadało nazwy dwóm skwerom i dwóm ulicom w mieście. Nowe nazwy upamiętniają ważne dla Polski wydarzenia i zasłużonych ludzi.

Skwer położony w rejonie ulic Stawna i Garbary będzie nosił imię jezuity – ojca Czesława Białka SJ.

Ojciec Czesław Białek urodził się w 1920 r. w Warszawie. Jako żołnierz Armii Krajowej walczył w Powstaniu Warszawskim, gdzie został ciężko ranny.

Za solidarność z prześladowanymi i głoszone kazania sądy PRL skazywały go trzykrotnie na karę więzienia. Po wyjściu na wolność został posłany przez przełożonych do pracy w Poznaniu.

Tu organizował pomoc materialną dla kombatantów, więźniów i ich rodzin oraz we współpracy z poznańskimi prawnikami był inicjatorem procesów rehabilitacyjnych. Organizował pomoc materialną dla misjonarzy, działał na rzecz ekumenizmu, wspierał NSZZ „Solidarność” i Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela. Był autorem wielu monografii i artykułów dotyczących antropologii, misji, duchowości.

Został odznaczony m.in. Krzyżem Walecznych, Krzyżem AK, Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami, zmarł w 1984 roku w Poznaniu.