W piątek, dnia 22 marca, proboszcz parafii pw. Św. Andrzeja Boboli w Bydgoszczy, Bogusław Choma SJ, poprowadził Drogę Krzyżową od siedziby Solidarności do pomnika Solidarności znajdującego się przy kościele jezuitów. Ojciec Choma, który jest kapelanem bydgoskiego regionu NSZZ Solidarność, prowadzi bydgoską parafię od 2022 roku. Wcześniej proboszczami byli:

 • O. Marian Joeck (19.06.67 – 25.10.72)
 • O. Kazimierz Ćwikliński (25.10.72 – 16.09.74)
 • O. Władysław Janczak (16.09.74 – 04.12.78)
 • O. Franciszek Płatek (04.12.78 – 22.01.80)
 • O. Józef Figel (14.06.80 – 28.11.1982)
 • O. Bernard Karwel (28.11.82 – 31.01.86)
 • O. Czesław Denes (31.01.86 – 20.08.89)
 • O. Janusz Motyliński (20.08.89 – 09.04.94)
 • O. Kazimierz Wójt (9.04.94 – 13.05.2001)
 • O. Mieczysław Łusiak (13.05.2001 – 22.06.2008)
 • O. Andrzej Lemiesz (22.06.2008 – 26.09.2010)
 • O. Jerzy Kacprzyk (26.09.2010 – 25.09.2016)
 • O. Piotr Twardecki (25.09.2016 – 21.08.2022)

Z historii parafii

Za początek nowożytnych dziejów obecności jezuitów w Bydgoszczy możemy przyjąć dzień 28 czerwca 1946 roku, czyli Uroczystość Najświętszego Serca Jezusowego. W dniu tym ulicami Bydgoszczy przeszła uroczysta procesja, rozpoczęła się przy kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa, a zakończyła na stopniach przy wejściu do kościoła przy Pl. Kościeleckich nabożeństwem ekspiacyjnym podczas, którego po protestancki kościół został przekazany w użytkowanie ojcom jezuitom. Dekret erygujący dom zakonny ks. Prymas August Hlond podpisał 23 sierpnia 1946 roku. Kolejnym momentem przełomowym była prośba jaką skierował do Jezuitów 20 sierpnia 1966roku Prymas Wyszyński o utworzenie przez Jezuitów Bydgoskich ośrodka parafialnego. Na prośbę tę Jezuici odpowiedzieli pozytywnie i w roku 1967 został utworzony Ośrodek Duszpasterski – komunistyczne władze nie zgadzały się na rozbudowę struktur kościoła i nie można było powołać parafii, problem ten próbowano obejść powołując nie parafię ale właśnie ośrodek duszpasterski z wszystkimi przywilejami parafii. I tak od 1 lipca 1967 roku rozpoczął swoją działalność Ośrodek Duszpasterski (parafia)prowadzona przez Jezuitów przy Pl. Kościeleckich 7 w Bydgoszczy. Po „odwilży” roku 70, w roku 1971 ośrodek przekształcił się w parafię, a jej pierwszym oficjalnym proboszczem został dotychczasowy Rektor Kościoła ojców jezuitów – o. Marian Joeck SJ. Jezuicka parafia pw. Św. Andrzeja Boboli w następnych latach stała się centrum duszpasterstwa młodzieży a w roku 1981 centrum duszpasterstwa ludzi pracy. Od tego czasu do dnia dzisiejszego każdego 13 miesiąca odbywa się msza święta za Ojczyznę a kościół gromadzi ludzi „Solidarności”.