Publikujemy oświadczenie Towarzystwa Jezusowego zatwierdzone przez o. Generała Arturo Sosę SJ w Wielki Piątek 2024 roku.

Nie możemy milczeć!

Mija prawie sześć miesięcy wojny w Strefie Gazy, a walki nie milkną. My, członkowie Towarzystwa Jezusowego (jezuici), podobnie jak wielu innych katolików, chrześcijan, mężczyzn i kobiet wszystkich wyznań, oraz niewierzących, odmawiamy milczenia. Wciąż podnosimy nasz głos w modlitwie, w lamencie, w proteście przeciwko śmierci i zniszczeniu, które nadal sieją terror w Strefie Gazy i na innych terenach Izraela/Palestyny, rozprzestrzeniając się na okoliczne kraje Bliskiego Wschodu.

Po koszmarnych atakach na południowy Izrael w dniu 7 października 2023 r., masowych izraelskich bombardowaniach Strefy Gazy, ofensywie lądowej, która pozostawiła większość Strefy Gazy w ruinie, jesteśmy obecnie świadkami głodu i rozprzestrzeniania się chorób w Strefie Gazy. Zginęły dziesiątki tysięcy ludzi, prawie 1 800 Izraelczyków, ponad 32 000 Palestyńczyków (nie licząc tych, których wciąż trzeba wydobyć spod gruzów). Oprócz ofiar śmiertelnych, są setki tysięcy zrujnowanych istnień ludzkich, rannych, bezdomnych, głodujących i dotkniętych chorobami.

Jako jezuici, po raz kolejny powtarzamy, że nie będziemy milczeć. To niedopuszczalne, że pomimo prób, prawie sześć miesięcy od rozpoczęcia konfliktu, nikt nie był w stanie powstrzymać przemocy. To skandal, że nikt nie był w stanie zapewnić mieszkańcom Gazy wystarczającej ilości żywności. To wstyd, że nikt nie był w stanie pociągnąć do odpowiedzialności podżegaczy wojennych. Niestety, trwający długo konflikt na ziemi zwanej świętą został jeszcze bardziej zaogniony i ropieje jako otwarta rana na całym Bliskim Wschodzie.

Zaangażowani od dziesięcioleci w życie wspólnot i społeczeństw Bliskiego Wschodu, my, jako jezuici, chcemy powiedzieć, że nie musi tak być. Wybieranie śmierci ponad życie, zemsty ponad pojednanie, zła zamiast sprawiedliwości, interesu własnego zamiast relacji, przemocy zamiast dialogu jest wyborem, a nie przeznaczeniem. Można dokonać innych wyborów. Będziemy nadal wspierać wizję innej przyszłości; przyszłości już zapowiedzianej przez proroków w Piśmie Świętym: „swe miecze przekują na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy. Naród przeciw narodowi nie podniesie miecza, nie będą się więcej zaprawiać do wojny” (Izajasz 2,4).

Przyłączamy się do głosu Ojca Świętego Franciszka, który wielokrotnie ostrzegał: „Wojna jest porażką! Każda wojna jest porażką” (Anioł Pański, 8 października 2023 r.). Powtarzamy nasze wezwanie do natychmiastowego zawieszenia broni, uwolnienia wszystkich zakładników z 7 października, negocjacji i rozpoczęcia procesu, który położy kres przemocy, przyniesie wolność i sprawiedliwość wszystkim na Bliskim Wschodzie, jedyną drogę do prawdziwego pokoju.

Foto: Meng Bomin (flickr.com)