Na Węgrzech odbywają się w tych dniach spotkania osób odpowiedzialnych za apostolat społeczny i komunikację medialną w europejskich prowincjach Towarzystwa Jezusowego. Obrady delegatów prowincjałów ds. apostolatu społecznego odbywają się w Miskolc, w centrum duszpasterskim jezuickiej szkoły (na zdjęciu powyżej), a delegaci ds. komunikacji społecznej mają zajęcia w jezuickim hotelu Cordoner w Dobogoko nieopodal Budapesztu.

Spotkanie delegatów ds. społecznych skupiło się w pierwszym dniu na prezentacji form apostolatu społecznego w poszczególnych prowincjach. Mówiono też o promocji powołań i formacji jezuitów. W drugim dniu, 7 maja, uwagę uczestników skupiały tematy tożsamości i misji apostolatu społecznego. Dopełnieniem obrad są wizyty w centrach społecznych węgierskich jezuitów.

Delegaci ds. komunikacji społecznej rozpoczęli spotkanie 6 maja i w kolejnym dniu dyskutowali o funkcjonowaniu biur ds. komunikacji w poszczególnych prowincjach, o współpracy z promotorami powołań i promocji medialnej dzieł apostolskich prowadzonych przez jezuitów. Spotkanie potrwa do czwartku, 9 maja.

Na zdjęciu poniżej: Balint Nagy SJ, delegat Przełożonego Prowincji Węgierskiej ds. Powołań, podczas wystąpienia na spotkaniu delegatów ds. komunikacji (7 maja 2024).