Wybitny poeta epoki baroku, jezuita Maciej Kazimierz Sarbiewski nie przestaje inspirować ludzi różnych środowisk i pokoleń, co było widoczne na tegorocznym Festiwalu jego imienia, odbywającym się już po raz dziewiętnasty w dniach 9-10 maja.

Rozpoczęcie nastąpiło tym razem w Sarbiewie, miejscu urodzenia „Horacego z Mazowsza”, gdzie w Szkole Podstawowej noszącej imię poety zgromadziła się młodzież, by zmierzyć się w konkursie krasomówczym. Wzorce czerpała od samego patrona, wszak Sarbiewski był kaznodzieją królewskim. Młodzi oratorzy, na tle okolicznościowej inscenizacji mazowieckiego krajobrazu, z zaangażowaniem wygłaszali przygotowane mowy, a najlepszą okazała się Oliwia Wieczorek ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Płońsku. Po konkursie zebrani udali się gremialnie do pobliskiego kościoła parafialnego na Mszę św. W homilii o. Krzysztof Dorosz przedstawił Sarbiewskiego jako poetę i teologa piszącego o tęsknocie za Niebem i życiu wiecznym, w perspektywie Wniebowstąpienia Chrystusa. Po eucharystii odbyło się w kościele spotkanie z profesorami UAM z Poznania: Aleksandrem Wojciechem Mikołajczakiem i Rafałem Dymczykiem, autorami książki „Rzymskim szlakiem Sarbiewskiego”. Po smacznym grillu w proboszczowskich ogrodach uczestnicy udali się na Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Academia Europaea Sarbieviana, które organizuje i patronuje przedsięwzięciom krzewienia pamięci o Poecie z Sarbiewa. Prezes Stowarzyszenia, dr Teresa Kaczorowska, podsumowała dotychczasową działalność i przedstawiła plany na kolejny rok. Dzień zakończył się tzw. nocą poetów w płońskiej Sienkiewiczówce przy ośrodku MODR w Poświętnem. Zebrani autorzy mogli zaprezentować swoją twórczość.

Noc poetów

Ciekawe były także wydarzenia drugiego dnia Festiwalu. W płońskiej, Państwowej Szkole Muzycznej, zostało zorganizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną spotkanie dla młodzieży, podczas którego młodzi płońszczanie podjęli ambitną próbę czytania na scenie utworów Macieja Kazimierza Sarbiewskiego w nowym, polskim przekładzie, dokonanym przez prof. Elwirę Buszewicz z UJ z Krakowa. Potem w formule on-line odbyło się spotkanie z poetą i literaturoznawcą, ks. prof. Jerzym Sikorą z warszawskiego UKSW, o ciekawym tytule: „Między wieżą Babel a świątynią ciszy”. Rozstrzygnięto także organizowany w szkołach powiatu płońskiego konkurs na prezentację multimedialną o ks. Sarbiewskim, a uczniowie szkoły muzycznej zapewnili odpowiednią oprawę instrumentalną.

Zasłuchana publiczność podczas recytacji wierszy Sarbiewskiego

Wieczorem w Miejskim Centrum Kultury w Płońsku ogłoszono werdykt Międzynarodowego Konkursu Poetyckiego „O Laur Sarbiewskiego” w wersji polskiej i łacińskiej. Zdobywczynią I nagrody została Wioletta Jaworska z Nieborzyna, II miejsca – Aneta Jasłowska z Wrzosowa, a III nagrody – Anna Maria Kobylińska z Warszawy. W kategorii wierszy pisanych po łacinie I miejsce zdobył Martin Freundorfer z Wiednia, a II lokatę – Marina Garanin z miejscowości Latina położonej nieopodal Rzymu. Międzynarodowy charakter konkursu, jak też znaczenia Sarbiewskiego w kulturze nie tylko polskiej, ale i europejskiej, podkreślił koncert na zakończenie Festiwalu, zatytułowany „Od baroku do romantyzmu”, w wykonaniu artystki polskiej i muzyków włoskich: Dominiki Zamary z Mediolanu (sopran), Ennio Cominetti z Mediolanu (fortepian) i Andrea Ceccomori z Asyżu (flet ).

Laureaci konkursu poetyckiego

Tegoroczny, dwudniowy Festiwal, od dziewiętnastu lat odbywający się na Północnym Mazowszu pokazał, że Jezuita z Sarbiewa jest nadal postacią ważną, a pamięć o nim nie gaśnie i pozostaje dla wielu osób żywa. Co ważne, „Chrześcijański Horacy z Mazowsza” wciąż patronuje cennym inicjatywom o charakterze edukacyjnym, naukowym, religijnym, społecznym, integracyjnym. Cieszy to, że jest postacią łączącą różne środowiska i pokolenia, co pokazała kolejna edycja poświęconego mu Festiwalu.

Krzysztof Dorosz SJ