Autor: Wojciech Żmudziński SJ

Wsłuchaj się w oklaski Pana Boga

Nie słuchamy Boga, gdy nas chwali. Zadowalamy się komplementami ludzi. „Nie macie w sobie miłości Ojca mego” – mówi Jezus do mieszkańców Judei (J 5,42). I dalej: „Jak możecie uwierzyć, skoro od siebie wzajemnie odbieracie chwałę, a nie szukacie chwały, która pochodzi od samego Boga?” (J 5,44) Rzeczywiście, doświadczyliśmy nie raz przyjemnych chwil, gdy ludzie nas szczerze chwalili. Chętnie przyjmujemy pochwały. Sprawiają nam dużą przyjemność, choć czasem nie dowierzamy życzliwym słowom kierowanym pod naszym adresem, a nawet podejrzewamy tego, kto nas chwali, o interesowny komplement. Ludzie nas chwalą i my ludzi chwalimy. Czy jednak odbieramy chwałę od samego Boga?...

Read More

Nie szukaj zbawienia w mętnej wodzie

W Jerozolimie znajduje się sadzawka Owcza, nazwana po hebrajsku Betesda, zaopatrzona w pięć krużganków. Wśród nich leżało mnóstwo chorych: niewidomych, chromych, sparaliżowanych, którzy czekali na poruszenie się wody. Anioł bowiem zstępował w stosownym czasie i poruszał wodę. A kto pierwszy wchodził po poruszeniu się wody, doznawał uzdrowienia niezależnie od tego, na jaką cierpiał chorobę. Znajdował się tam pewien człowiek, który już od lat trzydziestu ośmiu cierpiał na swoją chorobę. Gdy Jezus ujrzał go leżącego i poznał, że czeka już długi czas, rzekł do niego: „Czy chcesz stać się zdrowym?” Odpowiedział Mu chory: „Panie, nie mam człowieka, aby mnie wprowadził...

Read More

Cudowne uzdrowienie na odległość

Następnie przybył powtórnie do Kany Galilejskiej, gdzie przedtem przemienił wodę w wino. A w Kafarnaum mieszkał pewien urzędnik królewski, którego syn chorował. Usłyszawszy, że Jezus przybył z Judei do Galilei, udał się do Niego z prośbą, aby przyszedł i uzdrowił jego syna: był on bowiem już umierający. Jezus rzekł do niego: „Jeżeli znaków i cudów nie zobaczycie, nie uwierzycie”. Powiedział do Niego urzędnik królewski: „Panie, przyjdź, zanim umrze moje dziecko”. Rzekł do niego Jezus: „Idź, syn twój żyje”. Uwierzył człowiek słowu, które Jezus powiedział do niego, i szedł z powrotem (J 4,46-50). Gdy mówimy o cudzie w Kanie Galilejskiej...

Read More

Aby wasza radość miała zapach zbawienia

Kobietom życzę radości, jaka była udziałem prorokini Anny „Nie rozstawała się ze świątynią, służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą” (Łk 2,37), aż wreszcie oczekiwany przez nią Mesjasz, którego od dziesiątek lat widziała oczyma wyobraźni, zmaterializował się i, jak kwiat posłany przez samego Boga, sprawił jej wielką niespodziankę, przyniósł niewysłowioną radość, oniemiała nad pięknem małego i bezbronnego dziecka pachnącego zbawieniem. To właśnie wydarzenie powinniśmy świętować w Dzień Kobiet, a nie wspomnienie PRL-owskich tulipanów. Prorokini Anna sławiła Boga i mówiła wszystkim o przyjściu Mesjasza zanim Go jeszcze zobaczyła. Jeśli ktoś czymś żyje, to wciąż o tym mówi. Zauważyliście...

Read More

Prawdziwa radość nie znosi samotności

Przyszedł do Niego trędowaty i upadając na kolana, prosił Go: „Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić”. Zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: „Chcę, bądź oczyszczony!”. Natychmiast trąd go opuścił i został oczyszczony. Jezus surowo mu przykazał i zaraz go odprawił, mówiąc mu: „Uważaj, nikomu nic nie mów, ale idź pokaż się kapłanowi i złóż za swe oczyszczenie ofiarę, którą przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich”. Lecz on po wyjściu zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać to, co zaszło, tak że Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, lecz przebywał w miejscach pustynnych. A ludzie zewsząd schodzili...

Read More

Aktualności

Media o nas

Blogi

Najnowsze filmy

Loading...

Polecamy