III, IV Tydzień Ćwiczeń Duchowych

III Tydzień – droga zjednoczenia

W III Tygodniu Ćwiczeń rekolektant kontempluje życie Jezusa, od Ostatniej Wieczerzy aż do śmierci na krzyżu i pogrzebu. Miłość do Chrystusa, która w II Tygodniu prowadziła uczestników rekolekcji do dokonania ważnych wyborów i uporządkowania swojego życia, teraz utwierdza te wybory i prowadzi do naśladowania Jezusa nie tylko w chwilach radosnych, ale też bolesnych.

Doświadczenie współ-odczuwania z Chrystusem cierpiącym potwierdza wierność w pójściu za Chrystusem na każdej drodze. Nic bowiem tak nie jednoczy ze Zbawicielem, jak wspólnie niesiony krzyż.

IV Tydzień 

IV Tydzień jest ostatnim etapem rekolekcji ignacjańskich. Jest on w całości poświęcony spotkaniom ze zmartwychwstałym Panem. Jesteśmy zaproszeni, by dzielić Jego radość i doświadczyć owoców Zmartwychwstania, a także stać się wiarygodnymi świadkami tego wydarzenia, głosząc je innym. To czas uczenia się szukania i znajdowania Boga we wszystkim.

Wydarzenie zostało zakończone.

Data

29 lis 2022 - 07 gru 2022
Przeszłe

Czas

Cały dzień

Etykiety

III Tydzień,
IV Tydzień

Miejsce

Jastrzębia Góra - Dom Św. Ignacego
ul. Zygmunta III 6, 84-104 Jastrzębia Góra
Strona WWW
https://jastrzebiagora.jezuici.pl/