Historia Kongregacji Generalnych Towarzystwa Jezusowego:

 1. I Kongregacja | 19 czerwca -10 września 1558 | Paweł IV (1555-1559)

 2. II Kongregacja | 22 czerwca – 3 września 1565 | Pius IV (1559-1565)

 3. III Kongregacja | 12 kwietnia – 16 czerwca 1573 r | Grzegorz XIII (1572-1585)

 4. IV Kongregacja | 7 lutego – 2 kwietnia 1581 | Grzegorz XIII (1572-1585)

 5. V Kongregacja | 3 listopada 1593 – 18 stycznia 1594 | Klemens VIII (1592-1605)

 6. VI Kongregacja |21 lutego – 29 marca 1608 | Paweł V (1605-1621)

 7. VII Kongregacja |5 listopada 1615 – 26 stycznia 1616 | Paweł V (1605-1621)

 8. VIII Kongregacja | 21 listopada 1645 – 14 kwietnia 1646 (trwa 145 dni i jest – jak dotąd – najdłuższą w dziejach zakonu) | Innocenty X (1644-1655)

 9. IX Kongregacja | 13 grudnia 1649 – 23 lutego 1650 | Innocenty X (1644-1655)

 10. X Kongregacja | 7 stycznia – 20 marca 1652 | Innocenty X (1644-1655)

 11. XI Kongregacja | 19 czerwca -10 września 1558 | Paweł IV (1555-1559)

 12. XII Kongregacja | 22 czerwca – 6 września 1682 | Innocenty XI (1676-1689)

 13. XIII Kongregacja | 22 czerwca – 7 września 1687 | Innocenty XI (1676-1689)

 14. XIV Kongregacja | 19 listopada 1696 – 16 stycznia 1697 | Innocenty XII (1691-1700)

 15. XV Kongregacja | 17 stycznia – 3 kwietnia 1706 | Klemens XI (1700-1721)

 16. XVI Kongregacja | 19 listopada 1730 – 13 lutego 1731 | Klemens XII (1730-1740)

 17. XVII Kongregacja | 22 czerwca – 5 września 1751 | Benedykt XIV (1740-1758)

 18. XVIII Kongregacja | 17 listopada 1755 – 28 stycznia 1756 | Benedykt XIV (1740-1758)

 19. XIX Kongregacja | 9 maja — 18 czerwca 1758 | Klemens XIII (1758-1769)

 20. Kasata Towarzystwa Jezusowego

 21. I Kongregacja Połocka | 10 – 18 października 1782 | Pius VI (1775-1799)

 22. II Kongregacja Połocka | 20 września – 2 października 1785 r | Pius VI (1775-1799)

 23. III Kongregacja Połocka | 27 stycznia – 4 lutego 1799 | Pius VI (1775-1799)

 24. IV Kongregacja Połocka | 4 – 14 października 1802 | Pius VII (1800-1823)

 25. V Kongregacja Połocka | 27 sierpnia – 7 września 1805 | Pius VII (1800-1823)

 26. XX Kongregacja po przywróceniu TJ | 9 października – 10 grudnia 1820 | Pius VII (1800-1823)

 27. XXI Kongregacja | 30 czerwca – 17 sierpnia 1829 | Pius VIII (1829-1830)

 28. XXII Kongregacja |22 czerwca – 31 sierpnia 1853 | Pius IX (1849-1878)

 29. XXIII Kongregacja | 16 września – 23 października 1883 | Leon XIII (1878-1903)

 30. XXIV Kongregacja | 24 września – 5 grudnia 1892 w Loyoli | Leon XIII (1878-1903)

 31. XXV Kongregacja | 1 września – 18 października 1906 | Pius X (1903-1914)

 32. XXVI Kongregacja | 2 lutego – 18 marca 1915 | Benedykt XV (1914-1922)

 33. XXVII Kongregacja | 8 września – 21 grudnia 1923 | Pius XI (1922-1939)

 34. XXVIII Kongregacja | 12 marca – 9 maja 1938 | Pius XI (1922-1939)

 35. XXIX Kongregacja | 6 września – 23 października 1946 | Pius XII (1939-1958)

 36. XXX Kongregacja | 6 września – 11 listopada 1957 | Pius XII (1939-1958)

 37. XXXI KongregacjaPo raz pierwszy w dwóch sesjach. I sesja: 7 maja – 25 lipca 1965. Trwa między III a IV sesją II Soboru Watykańskiego. II sesja: 8 września – 17 listopada 1966. |Paweł VI (1963-1978)

 38. XXXII Kongregacja | 1 grudnia 1974 – 7 marca 1975 | Paweł VI (1963-1978

 39. XXXIII Kongregacja | 2 września – 25 października 1983 | Jan Paweł II (od 16 X 1978)

 40. XXXIV Kongregacja | 5 stycznia – 22 marca 1995 | Jan Paweł II (od 16 X 1978)