Informacje

W zgodzie z normami Stolicy Apostolskiej oraz wytycznymi Konferencji Episkopatu Polski dotyczącymi dochodzeń ws. nadużyć seksualnych duchownych wobec osób niepełnoletnich, w obu polskich prowincjach Towarzystwa Jezusowego mianowani zostali Delegaci ds. ochrony dzieci i młodzieży. Ich zadaniem jest prowadzenie komisji stałej lub powołanej ad hoc do prowadzenia dochodzenia wstępnego we wspomnianych przypadkach.

Kontakt

o. Jarosław Naliwajko SJ – tel. 12 6293 318, e-mail: [email protected]

Delegat o. Prowincjała ds. ochrony dzieci i młodzieży – Prowincja Polski Południowej

o.Wojciech Żmudziński SJ – tel. 22 542 10 17, e-mail: [email protected]

Delegat o. Prowincjała ds. ochrony dzieci i młodzieży – Prowincja Wielkopolsko-Mazowiecka

Centrum Ochrony Dziecka

W dokumencie Konferencji Episkopatu Polski nt. prewencji nadużyć seksualnych wobec dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych opisano również zakres kompetencji koordynatora ze strony Episkopatu ds. ochrony dzieci i młodzieży. Biskupi zgromadzeni 22 czerwca 2013 r. w Wieliczce mianowali nim jezuitę o. Adama Żaka.

Utworzone zostało także Centrum Ochrony Dziecka działające przy Akademii Ignatianum w Krakowie, którego zadaniem jest opracowywanie programów prewencji, szkolenia wolontariuszy i specjalistów w walce z nadużyciami seksualnymi wobec małoletnich, a także przyczynianie się do tworzenia bezpiecznych środowisk dla dzieci i młodzieży we wszystkich dziedzinach pracy duszpasterskiej, formacyjnej i wychowawczej Kościoła w Polsce.

Dane kontaktowe:

www: cod.ignatianum.edu.pl
email: [email protected]
telefon: +48 785 032 106

Dokumenty

1. LIST PASTERSKI PAPIEŻA BENEDYKTA XVI DO KATOLIKÓW W IRLANDII

2. SACRAMENTORUM SANCTITATIS TUTELA 2010

3. NORMY DE GRAVIORIBUS DELICTIS 2010

4. LIST OKÓLNY DO KONFERENCJI EPISKOPATÓW 16 MAJA 2011

5. PREWENCJA KEP

6. WYTYCZNE KEP

7. HOMILIA PAPIEŻA FRANCISZKA 7 LIPCA 2014

8. Zasady postępowania w przypadkach oskarżeń o wykorzystanie seksualne