Warunek konieczny, żeby preferencje mogły zadziałać

Na koniec warto zadać sobie pytanie o to, co jest ostatecznym fundamentem całego przedsięwzięcia Uniwersalnych Preferencji Apostolskich? Papież Franciszek wskazuje jasno. Zanim zaczniemy wprowadzać w życie cztery Preferencje, powinniśmy zastanowić się nad tym, co jest niezbędne, żeby przyniosły one spodziewany owoc.

1. Rozpoczynając modlitwę, poproszę o Łaskę: o duchowy wzrost i postawę modlitwy.

2. Jezus przestrzega nas w Ewangelii.

Trwajcie we Mnie, a Ja w was [będę trwać]. Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie – jeśli nie trwa w winnym krzewie – tak samo i wy, jeżeli we Mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy – latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić (J 15, 4-5).

Bo któż z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie wpierw i nie oblicza wydatków, czy ma na wykończenie? (Łk 14, 28).

3. Św. Ignacy w Konstytucjach wyjaśnia tę zasadę.

[813] 2. Do zachowania i wzrostu nie tylko struktury, to znaczy tego, co zewnętrzne, ale i ducha Towarzystwa oraz do osiągnięcia celu, jaki ono sobie wytknęło, mianowicie niesienia pomocy duszom w zdobywaniu ostatecznego i nadprzyrodzonego celu, skuteczniejsze są te środki, które jednoczą narzędzie z Bogiem i przysposabiają je tak, żeby nim ręka Boża należycie kierowała, niż te, które je dostosowują do ludzi… Tamte bowiem są wewnętrzne i trzeba, by z nich spływała skuteczność na zewnętrzne ku celowi, który mamy wytknięty.

4. Papież Franciszek w swoim liście do o. Generała z lutego 2019 roku przypomina nam raz jeszcze to, co podstawowe.

Pierwsza preferencja ma zasadnicze znaczenie, ponieważ zakłada jako podstawowy warunek relację jezuity z Panem, osobiste i wspólnotowe życie modlitwy i rozeznanie. Zalecam Ci, abyś jako Przełożony Generalny kładł na to nacisk. Bez tej modlitewnej postawy reszta nie funkcjonuje.

  • Jak wygląda moje osobiste życie modlitwy i rozeznania?
  • Jaki rodzaj wsparcia byłby nam potrzebny, indywidualnie i wspólnotowo, żeby rozwijać i utrzymywać poziom życia duchowego niezbędny do wprowadzenia w życie Preferencji?

Rozważę te pytania i porozmawiam o nich z Panem.

5. Po modlitwie przeczytam ponownie List Papieża Franciszka dotyczący Preferencji.