MAGIS

MAGIS – znaczy „bardziej”

MAGIS – katolicki ruch młodzieżowy powstały na początku XXI wieku w środowisku duszpasterstw młodzieżowych Towarzystwa Jezusowego w Polsce. Obejmuje swym działaniem młodzież od drugiej klasy gimnazjum po maturę. Nazwą nawiązuje do jezickiego MAGIS – życia „bardziej” i na chwałę Boga, czyli jednej z podstaw duchowości ignacjańskiej.

Ruch „Magis” korzysta z doświadczeń harcerstwa i ruchu Światło-Życie, w centrum jednak proponowanej przez niego duchowości i formacji znajduje się pedagogika ignacjańska.

Historia ruchu

Pierwsze ognisko ruchu powstało w Kłodzku za sprawą o. Macieja Szczęsnego SJ, który pracę z młodzieżą podjął po studiach z teologii pastoralnej na Uniwersytecie Salezjańskim w Rzymie (kierunek „animacja grup”). On też przy wsparciu o. Jacka Bolewskiego SJ napisał trzyletni program dla małych grup. W Kłodzku też za sprawą Moniki Fitas powstał pierwszy projekt słoneczka MAGIS-owego. Zaś cieniowanie od żółtego do czerwonego dodał Paweł Długosz. Zawołanie „Lubię nas” po raz pierwszy wypowiedziała Edyta Michalska z kłodzkiej wspólnoty.

Drugie środowisko, które przyczyniło się do powstania ruchu, powstało w Krakowie, gdzie o. Andrzej Migacz SJ już od pewnego czasu wdrażał metodę wprowadzania ludzi młodych w modlitwę ignacjańską na kilkudniowych „warsztatach” (tzw. „Szkoła Kontaktu z Bogiem”). W środowisku krakowskim powstała nazwa ruchu.

Trzeci nurt współtworzący ruch skupił się w jezuickiej parafii we Wrocławiu wokół o. Stanisława Tabisia SJ. On też wspólnie z o. Krzysztofem Bielem SJ napisał na kolejne lata formacji, program 10-dniowych rekolekcji wakacyjnych.

Obecnie ruch wytworzył już podstawy własnej pedagogiki, wskazując kierunki kształcenia oparte na duchowości ignacjańskiej skierowanej do młodych ludzi.

Ośrodki ruchu działają w Bytomiu, Czechowicach-Dziedzicach, Gdyni, Gdańsku, Gliwicach, Kłodzku, Krakowie, Nowym Sączu, Opolu, Piotrkowie Trybunalskim, Starej Wsi, Szczecinie, Warszawie, Wrocławiu.

Charakterystyka ruchu

Ruch w pewnym stopniu nawiązuje do dawniejszych jezuickich form wychowania, łącznie z Ratio Studiorum – dawną podstawą szkolnictwa jezuickiego na całym świecie. Wpisuje się też w obecny w XX w. w wielu krajach nurt recepcji duchowości jezuickiej maioritas, do którego należą np. włoskie ruchy jezuickich zaangażowań wakacyjnych obozów formacyjnych dla młodzieży, ruchu wsparcia misji w III świecie, czy też ruch na rzecz doskonalenia życia społecznego w miłości – tzw. „Ruch na rzecz Lepszego Świata” (Movimento per il mondo migliore). Wszystkie te organizacje, mimo że nie zawsze bezpośrednio ze sobą powiązane, starają się nawiązywać do jezuickiego imperatywu magis.

Do ruchu mogą przystąpić tylko osoby, które ukończyły pierwszą klasę gimnazjum i nie ukończyły jeszcze klasy maturalnej.

Całość formacji Magis obejmuje 4 lata i skupia się wokół „czterech wymiarów bycia szczęśliwym”: modlitwa, wspólnota, ewangelizacja i służba.

Uczestnicy spotykają się raz w tygodniu w małych grupach (do 12 osób) skupionych wokół parafii i raz w dużej grupie, podczas cotygodniowej wspólnotowej Mszy Świętej (choć istnieją ośrodki, w których wspólnota po prostu uczestniczy w planowych Mszach Świętych w danym dniu tygodnia). W niektórych ogniskach wspólnoty organizowane są także cotygodniowe konferencyjno-modlitewne spotkania ogólne.

Moderatorzy generalni

o. Waldemar Los (2007-2011)
o. Damian Mazurkiewicz (2011-2012)
o. Grzegorz Kramer (2012 – obecnie)

IDM

Ignacjańskie Dni Młodzieży

Ignacjańskie Dni Młodzieży to wyjątkowe wakacyjne wydarzenie adresowane do gimnazjalistów i licealistów z całej Polski. Młodzi spędzają ze sobą pięć dni w jezuickich ogrodach w Starej Wsi k. Brzozowa. W tym czasie mogą się przekonać, że wiara w Jezusa jest źródłem dojrzałości oraz trwałych przyjaźni z rówieśnikami z całej Polski i nie tylko. IDM’y są przede wszystkim świętem młodych, którzy należą do jezuickiego duszpasterstwa młodzieżowego MAGIS.

Lipcowy zlot to uwieńczenie całego roku cotygodniowych spotkań w kilkunastu wspólnotach rozsianych po całej Polsce.

Wakacyjne spotkanie stwarza młodym przestrzeń do odpowiedzenia sobie na pytanie o ich miejsce w społeczeństwie, w Kościele i ich rolę w świecie. W kilkusetosobowym gronie rówieśników pokonują dzielące ich przeszkody i znajdują przyjaciół, na których mogą polegać. Łączy ich otwartość na nowe pomysły, chęć podejmowania wyzwań i gotowość do poznawania ludzi z różnych regionów Polski. Dobrą okazją do tego są przede wszystkim proponowane warsztaty. Biorący w nich udział, odkrywają swoje zdolności oraz wartości religijne i kulturalne.

Odbyło się już jedenaście edycji tej imprezy gromadzącej młodych związanych z jezuitami. Co raz wyższy poziom tego wydarzenia jest możliwy dzięki współpracy duszpasterzy młodzieżowych, wsparciu sympatyków, hojności dobroczyńców, życzliwości władz miasta Brzozów i podkarpackich gmin oraz innych instytucji. Dziękuję za wszelką materialną pomoc i modlitewne westchnienia w intencji IDM’ów w imieniu wszystkich zaangażowanych w ich organizację.

o. Paweł Beń SJ
Dyrektor XI Ignacjańskich Dni Młodzieży