Grupa ICAM, Jezuici oraz Politechnika Śląska w Gliwicach uruchamiają nowy program studiów technicznych.

W dniu 18 kwietnia 2008 w Rektoracie Politechniki Śląskiej została podpisana umowa pomiędzy Grupą ICAM a Politechniką Śląską, dotycząca wspólnego uruchomienia nowego programu studiów dziennych: Mechatronika Przemysłowa – Studia Międzynarodowe. Ze strony Grupy ICAM umowę podpisał Dyrektor Generalny Jean-Michel Viot, ze strony Politechniki Śl. – JM Rektor, Prof. dr hab. inż. Wojciech Zieliński. Umowa została podpisana w obecności zaproszonych gości, m. in. Konsula Generalnego Republiki Francuskiej w Polsce, Wiceprezydenta Miasta Gliwic i przedstawicieli przedsiębiorstw partnerskich oraz jezuitów: (Józef Bremer SJ i Krystian Sowa SJ).

Nowy, długo przygotowywany program studiów łączy najlepsze tradycje edukacyjne Grupy ICAM, Towarzystwa Jezusowego oraz Politechniki Śl. Jego celem jest zapewnienie, by absolwent kończąc naukę oprócz wysokiej jakości wykształcenia teoretycznego posiadał również doświadczenie zawodowe. Mają temu służyć długoterminowe staże w przedsiębiorstwach oraz indywidualne towarzyszenie studentom w rozwoju zawodowym.

Kurier TV Gliwice:

Program jest realizowany we współpracy z kilkudziesięcioma przedsiębiorstwami partnerskimi, z których największe to: Michelin Polska, L’Oreal Poland, Dalkia Polska, Hutchinson Poland, Isover ST. Gobain Polska. W stosunku do dotychczas prowadzonych przez jezuitów w Gliwicach kursów Silesianum Professional (oferta dla absolwentów studiów technicznych) stanowi istotne wzbogacenie oferty edukacyjnej, kierowanej tym razem do maturzystów.

Część zajęć będzie odbywać się na Politechnice Śląskiej, część zajęć w jednej z uczelni ICAM we Francji (Lille, Nantes, Tuluza), część w Centrum Kształcenia ICAM w Gliwicach, część w przedsiębiorstwach partnerskich. Po 3,5 latach studiów studenci otrzymają dyplom Inżyniera Mechatronika Politechniki Śląskiej. Po 5 latach studiów Grupa ICAM umożliwia uzyskanie francuskiego dyplomu ICAM (mgr inż.).

Mechatronika przemysłowa to nowy trend studiów, kierunek łączący elektronikę, automatykę, mechanikę oraz informatykę. Start studiów: wrzesień 2009. Szczegółowe informacje na stronie: www.studiadzienne.silesianum.pl
Krystian Sowa sj

Na zdjęciu: podpisanie umowy w Rektoracie Politechniki Śląskiej. Od lewej: Dyrektor Generalny Grupy ICAM Jean-Michel Viot i Rektor Politechniki Śląskiej prof. dr hab. inż. Wojciech Zieliński

Zdjęcie: archiwum FET