6 kwietnia 2008 r. pod adresem www.jezuici.pl/rozmawiamy uruchomiliśmy serwis "rozmawiamy o wierze" – jezuickie forum eksperckie skierowane do każdego człowieka szczerze poszukującego prawdy w swoim życiu. Jest to miejsce stawiania trudnych pytań, ale też udzielania niewygodnych odpowiedzi, miejsce spotkania wiary z niewiarą, radości z rozpaczą oraz entuzjazmu z obojętnością.
Benedykt XVI mówił do jezuitów: "Kościół pilnie potrzebuje osób o solidnej i głębokiej wierze, ugruntowanych w kulturze oraz obdarzonych autentyczną wrażliwością ludzką i społeczną, zakonników i kapłanów, którzy poświęcą swoje życie trwaniu na tych granicach, aby świadczyć i pomagać w zrozumieniu, że istnieje głęboka harmonia pomiędzy wiarą a rozumem". Na tym forum chcemy podjąć to wyzwanie. A wszystko w duchu roztropnej miłości, jak tego pragnął św. Ignacy, założyciel naszego "najmniejszego Towarzystwa".