(o. Dariusz Kowalczyk SJ) Minęły pierwsze trzy dni 35 Kongregacji Generalnej Towarzystwa Jezusowego, która m.in. ma wybrać nowego Generała zakonu. W związku z Kongregacją w mediach na całym świecie ukazało się sporo informacji o jezuitach. Pisano i mówiono w sensacyjnym tonie. Wiadomo, media muszą trochę przerysować, aby medialny towar lepiej się sprzedawał. Niestety, niektórzy w tym przerysowywaniu całkowicie przesadzili dorabiając jezuitom jakąś gębę.

[czytaj dalej]