(Ufficio Stampa SJ) Podczas pierwszej formalnej sesji 35 Kongregacji Generalnej, 7 stycznia 2008 r., Ojciec Generał skierował do elektorów następujące słowa: ,,Z błogosławieństwem Ojca Świętego, udzielonego mi 20 czerwca 2005 r. i po otrzymaniu pozytywnego głosu Asystentów ad Providentiam, i Prowincjałów z całego Towarzystwa na temat ważności przedłożonych racji co do mojego zrzeczenia się, teraz przedkładam pod osąd Kongregacji Generalnej moje zrzeczenie się urzędu Przełożonego Generalnego Towarzystwa Jezusowego”.

[czytaj dalej]