Loyola Press uruchomiła nową stronę internetową z propozycjami ignacjańskiej modlitwy, rekolekcjami i kierownictwem duchowym. We wprowadzeniu czytamy: "Duchowość Ignacjańska jest sposobem modlitwy, który pozwala na podejmowanie decyzji, dokonywanie wyboru sposobu patrzenia na Boga, a także jest praktycznym przewodnikiem do codziennego życia.   

Św. Ignacego z Loyoli był osobą świecką, kiedy napisał Ćwiczenia Duchowne. Jego optymistyczna i praktyczna duchowość jest szczególnie przystosowana do potrzeb i pragnień ludzi szukujących czegoś więcej w 21 wieku. Duchowość Ignacjańska widzi Boga jako aktywnie zaangażowanego w świat i ściśle związanego z nami w każdej chwili i miejscu. Wejdź na IgnatianSpitituality.com by dowiedzieć się, co takie duchowe podejście może oznaczać dla Twojego życia."

Strona jest w języku angielskim.