Tradycyjnie już około uroczystości świętych Piotra i Pawła w Warszawie i w Krakowie diakoni z obu polskich prowincji Towarzystwa Jezusowego otrzymją święcenia prezbiteratu. W tym roku święcenia te odbyły się w sobotę 27 czerwca. W Warszawie z rąk Ks. Prymasa Józefa Glempa święcenia przyjęło trzech diakonów z Prowincjji Wielkopolsko-Mazowieckiej TJ. W tym samym czasie w Krakowie święcenia prezbiteratu otrzymało sześciu diakonów z Prowincji Polski Południowej. Udzielił ich Ks. kardynał Franciszek Macharski. Były to pierwsze w Polsce święcenia prezbiteratu w rozpoczętym 19 czerwca Roku Kapłańskim.
Neoprezbiterzy_PME Nowo wyświęceni prezbiterzy z Prowincji Wielkopolsko-Mazowieckiej to o. Romuald Domagała, o. Robert Gronek i o. Marek Kruszyński. A z Prowincji Polski Południowej: o. Mirosław Jajko, o. Wojciech Kowalski, o. Waldemar Los, o. Andrzej Niczypor, o. Krzysztof Pietruszkiewicz i o. Tomasz Szymczyk.

Nowo wyświęconych kapłanów polecamy modlitwie.