Święcenia diakonatu i prezbiteratu PMA.

Święcenia diakonatu i prezbiteratu PMA.

W uroczystość św. Piotra i Pawła w warszawskim sanktuarium św. Andrzeja Boboli, z rąk metropolity warszawskiego kardynała Kazimierza Nycza, sześciu diakonów oraz dwóch scholastyków przyjęło sakrament święceń prezbiteratu i diakonatu.

Sakrament święceń prezbiteratu otrzymali: Krzysztof Augustyniak SJ, Roman Groszewski SJ, Mateusz Ignacik SJ, Jacek Olczyk SJ, Czesław Wasilewski SJ oraz Artur Wyzina SJ. Nowo wyświęceni diakoni to Jakub Szelka SJ oraz Wojciech Werner SJ.

Na uroczystościach obecni byli liczni jezuici z całego kraju oraz m.in. Francji, Włoch, Hiszpanii, Irlandii oraz Ruandy. Młodzi jezuici mogli liczyć na obecność swoich rodzin oraz przyjaciół. Oprawę muzyczną zapewnił ewangelizacyjny zespół Mocni w Duchu.

Obecny prowincjał o. Tomasz Kot SJ przypomniał neoprezbiterom i diakonom, że u początku ich powołania stoją pragnienia, aby wielkodusznie służyć pod Sztandarem Chrystusa.

Wyrażając swoją wdzięczność jeden z neoprezbiterów – Roman Groszewski SJ – powiedział na zakończenie uroczystości, że pomimo 10-letniej formacji jezuickiej otrzymany dar święceń powoduje głębokie zadziwienie oraz niemałe wzruszenie. Dodał, że jedyną odpowiedzią na otrzymany dar będzie ufne powierzenie się Dobremu Bogu.

Tuż po zakończonych uroczystościach neoprezbiterzy udali się do swoich miast rodzinnych, aby tam sprawować prymicyjną Mszę Świętą. Pamiętajmy o nich wszystkich w naszych modlitwach.

Michał Kłosiński/ RED.