(fot. WAM)

(fot. WAM)

Kościół Akademicki pw. św Ducha w Toruniu zaprasza do udziału w prezentacji książki o. Krzysztofa Dorosza SJ, która odbędzie się w Centrum Dialogu Społecznego (ul. Łazienna 22) 27 listopada o godzinie 17:00.

Wg dr. hab. Wacław Lewandowski, prof. UMK, Krzysztof Dorosz SJ w dziełach literackich szuka przede wszystkim zapisu ludzkich zmagań z religijnymi dylematami; świadectw wiary czy choćby otwarcia umysłu na sferę metafizyki; artystycznej dokumentacji ludzkich dążeń do Prawdy oraz człowieczych zmagań ze zwątpieniem.

W Metafizyce wyzwolenia buduje przekonujące analizy świadomości religijnej autorów i bohaterów literackich, ukazuje funkcjonalność motywów religijnych w poezji i prozie, również takiej, która za religijną w potocznym rozumieniu nie uchodzi; a także opisuje intuicje i dylematy religijne nawet takich twórczych umysłowości, które same deklarowały swój agnostycyzm (np. Gombrowicz) lub miały opinię „wrogów Kościoła” (J. Mackiewicz), albo osób dalekich od „tradycyjnego kultu” (Miłosz). Cała książka, o niewątpliwych walorach naukowych, utrzymana jest w tonacji eseistycznych rozważań, atrakcyjnej nie tylko dla literaturoznawcy, ale i dla każdego czytelnika zainteresowanego literaturą.

Kik-spotkanie>> Zdobądź własny egzemplarz <<

Krzysztof Dorosz – jezuita, doktor nauk humanistycznych, eseista, publicysta. Urodzony w 1962 r. w Łukowie na Podlasiu. W latach 1997-2000 redaktor naczelny Redakcji Programów Katolickich Polskiego Radia. Od 2000 r. duszpasterz akademicki w kościele pw. Ducha Świętego w Toruniu. Współpracownik Instytutu Literatury Polskiej i Kulturoznawstwa oraz Pracowni Badań Emigracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Członek Towarzystwa Naukowego w Toruniu oraz kapelan Klubu Inteligencji Katolickiej. Głównym obszarem jego badań jest literatura współczesna, a zwłaszcza relacje: wiara a kultura. Opublikował m.in. książki: Z poezją przez rok liturgiczny (2002); Śladami nadziei i inne szkice (2003); Wiek dwudziesty – nasz dom. O twórczości Jerzego Mirewicza SJ (2011).

RED.