Fabian Błaszkiewicz (fot. DEON.pl)

Fabian Błaszkiewicz (fot. DEON.pl)

Kuria Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego poinformowała, że dnia 19  listopada br. o. Fabian Błaszkiewicz potwierdził odbiór dekretu dymisji.

Tego dnia został więc definitywnie usunięty z Towarzystwa Jezusowego (powodem był przedłużający się nieuprawniony pobyt poza domem zakonnym oraz brak jakichkolwiek reakcji na upomnienia i wezwania do powrotu).

Pozostaje on nadal kapłanem, ale bez prawa wykonywania jakichkolwiek czynności wynikających ze święceń (chyba że znajdzie biskupa, który przyjmie go do swej diecezji).

Prosimy o modlitwę w Jego intencji.

RED.