(fot. Archiwum JEZUICI.pl)

(fot. Archiwum JEZUICI.pl)

Dnia 20 listopada (czwartek) odbędzie się w Toruniu okolicznościowa konferencja pt. „Jezuici wczoraj i dziś. 200 lat od odrodzenia Towarzystwa Jezusowego (1814-2014)”. Jej organizatorami są Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz toruńscy jezuici.

Okazją do zorganizowania konferencji jest 200-lecie wskrzeszenia zakonu jezuitów, które 7 sierpnia 1814 r. ogłosił papież Pius VII, przywracając Towarzystwo Jezusowe po kasacie dokonanej przez Klemensa XIV w 1773 r. Odnowiony zakon działa nieprzerwanie do dziś, przybliżając ludziom sposób życia, który św. Ignacy Loyola określał hasłem: Na większą chwałę Boga.

Podczas konferencji ciekawie zapowiadają się wystąpienia historyków, którzy będą przedstawiać rolę jezuitów w kulturze staropolskiej, przyczyny kasaty zakonu, czas przetrwania jezuitów w Imperium Rosyjskim oraz wskrzeszenie Towarzystwa Jezusowego w 1814 roku i jego następstwa. Podejmą też tematy współczesne: obecności zakonu w powojennej historii Torunia oraz roli jezuitów w okresie przełomu solidarnościowego po 1980 r. Dyskusyjną część konferencji zakończy panel dyskusyjny zapowiedziany pod intrygującym tytułem: „Czy jezuici mają jeszcze przyszłość?”. O godz. 19.00 organizatorzy zapraszają do Kościoła Akademickiego na uroczystą celebrację liturgiczną.

Oto szczegółowy program tej konferencji:

Sala Rady Wydziału Nauk Historycznych
Collegium Humanisticum C. 0.39
Toruń, ul. W. Bojarskiego 1

9.00 – Otwarcie konferencji
9.15 – Prof. Kazimierz Maliszewski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika): Rola jezuitów w kulturze staropolskiej
9.45 – Dr Robert Danieluk SJ (Rzymskie Archiwum Towarzystwa Jezusowego): Kasata Towarzystwa Jezusowego: jej przyczyny i historiografia
10.15 – Prof. Stanisław Roszak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika): Zewnętrzne przyczyny kasaty Towarzystwa Jezusowego

Przerwa

11.00 – Prof. Marek Inglot SJ (Uniwersytet Gregoriański w Rzymie): Jezuici w Imperium Rosyjskim (1772-1820) i wskrzeszenie Towarzystwa Jezusowego
11.30 – Dr Andrzej Paweł Bieś SJ (Akademia Ignatianum w Krakowie): Reaktywacja. Jezuici między ciągłością a zmianą po 1814 roku
12.00 – Dr Krzysztof Dorosz SJ (Duszpasterstwo Akademickie): Apostolat intelektualny na przykładzie początków „Przeglądu Powszechnego”

Przerwa

12.45 – Prof. Waldemar Rozynkowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika): Obecność jezuitów w powojennej historii Torunia
13.15 – Prof. Wojciech Polak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika): Rola jezuitów w okresie przełomu solidarnościowego – z perspektywy Polski i Torunia

Podsumowanie:

Collegium Maximum UMK
Toruń, Plac Rapackiego 1
Godz. 16.00

Czy jezuici mają jeszcze przyszłość? – panel dyskusyjny
Uczestniczą: prof. Viara Maldjieva, prof. Jacek Bartyzel, prof. Kazimierz Maliszewski, Wacław Oszajca SJ. Prowadzenie dr Grzegorz Dobroczyński SJ

Kościół Akademicki Ducha Świętego
Toruń, Rynek Staromiejski
19.00 – Eucharystia – celebracja liturgiczna

O. Zbigniew Leczkowski SJ/ RED.