(fot. Paweł Brożyniak SJ)

We wtorek 7 kwietnia jezuici obu polskich prowincji Towarzystwa Jezusowego rozpoczęli obrady w ramach kongregacji prowincji. Poprzedzają one zwołaną na październik przyszłego roku Kongregację Generalną, która będzie miała za zadanie wybrać nowego przełożonego generalnego Towarzystwa Jezusowego.

Wprawdzie zgodnie z Konstytucjami zakonu generał jezuitów sprawuje rządy dożywotnio, jednak prawo dopuszcza dobrowolną rezygnację z urzędu. Aktualnie rządzący O. Adolfo Nicolás SJ zdecydował się na odejście z urzędu ze względu na wiek.

Zarówno w Kongregacji w Częstochowie, jak i Gdyni, bierze udział pięćdziesięciu delegatów. Oprócz wybrania delegatów na Kongregację Generalną (oraz ich ewentualnych zastępców), mają oni za zadanie także:

(fot. Marek Rosłoń SJ)

(fot. Marek Rosłoń SJ)

  • wybrać jednego spośród braci zakonnych, który będzie kandydatem nominowanym jako jeden z delegatów na Kongregację Generalną
  • zebrać i opracować ewentualne postulaty do rozpatrzenia przez O. Generała i Kongregację Generalną
  • przygotować odpowiedź na pytanie, jakie O. Generał skierował do wszystkich jezuitów na świecie, a jakie brzmi: „Medytując nad wezwaniem Króla Przedwiecznego, co rozeznajemy jako trzy najważniejsze wyzwania, które Pan dzisiej kieruje do całego Towarzystwa?”.

Kongregacja jest także okazją do omówienia innych ważnych spraw Prowincji.