W dniu 5 maja 2015 prowadzone będą prace modernizacyjne głównego serwera jezuici.pl. W związku z czym mogą wystąpić chwilowe (krótkie) przerwy w dostępności usług poczty i www. Nie dotyczy to głównej strony www.jezuici.pl oraz stron w sieci WordPress na jezuici.pl.

W związku z tym  że prace będą dotyczyły zmiany adresu IP dla stron innych niż  główna jezuici.pl konieczne jest logowanie się przez FTP  do hosta przeznaczonego dla danego konta (ten sposób został przyjęty już od kilku lat)

Przykładowe logowanie FTP:

host: przykladowastrona.jezuici.pl – zgodnie z otrzymanym – lub pełna nazwa domenowa strony www
login: przykladowastrona.jezuici.pl – zgodnie z otrzymanym
hasło: xxxxxxx – zgodnie z otrzymanym

Nie należy używać adresu IP 79.133.202.131 zamiast nazw hosta.

Dodatkowo należy się upewnić że posiada się prawidłową konfigurację klienta pocztowego zgodnie z opisem: Konfiguracja poczty jezuici.pl.

W polu serwer poczty wychodzącej wpisany powinien być smtp.jezuici.pl lub poczta.jezuici.pl a w polu serwer poczty przychodzącej pop3.jezuici.pl lub imap.jezuici.pl (w przypadku używania protokołu imap).

Zespół jezuici.pl