(fot. shutterstock.com)

(fot. shutterstock.com)

W ramach X Zjazdu Wspólnoty Krajowej Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego, który trwał od 18 do 21 czerwca 2015 roku udzielono absolutorium ustępującej Radzie wykonawczej oraz wybrano nowy jej skład na kadencję 2015 – 2019 wraz z Komisją Rewizyjną.

Bogaty program zjazdu inspirował pracę nad priorytetami działalności wspólnoty którymi są obszary: rodzina, globalizacja i ubóstwo, młodzież, ekologia. Delegaci odczytują WŻCh jako świecką wspólnotę życia, wspólnotę w Kościele, wspólnotę rozeznającą, i wspólnotę w misji zatem widzą ją w dynamice do której wzywa papież Franciszek aby być: „zawsze w drodze, ciągle w ruchu, otwarci na niespodziewane wezwania Chrystusa”. Motyw drogi który podkreśla fragment naszego charyzmatu:„powołani do niczego ale gotowi na wszystko” zachęca nas do otwierania sie na przygodę którą przeżywa się w bliskiej relacji z Bogiem. Po zjeździe zostanie też opublikowana stosowna uchwała programowa. W czerwcu zostanie też wysłany specjalny zjazdowy newsletter podsumowujący jego najważniejsze wydarzenia.

Na zdjęciu poniżej Nowa Rada Wykonawcza w składzie (od lewej): Doradca: Grzegorz Gabor (Toruń), Wiceprezydent: Monika Trochimczuk (Warszawa), Asystent kościelny: o. Adam Schulz SJ, Doradca: Marta Lewandowska-Harasimowicz (Poznań),Prezydent: Bogusław Spurgjasz (Warszawa), Doradca: Anna Jędrzejewska (Kalisz).

rw-2015.jpg

(fot. wzch.org.pl)

Wspólnota Życia Chrześcijańskiego (WŻCh, CLC) jest świeckim, światowym stowarzyszeniem katolickim, ruchem inspirowanym duchowością św. Ignacego z Loyoli wyrosłym z Sodalicji Mariańskich. Naszą wspólnotę tworzą chrześcijanie: mężczyźni i kobiety, dorośli i młodzież, z różnych grup społecznych, którzy pragną bardziej naśladować Jezusa Chrystusa i współpracować z Nim w swoim życiu przyczyniając się do budowania Królestwa Bożego tu na ziemi. Widzą też Wspólnotę Życia Chrześcijańskiego jako miejsce do realizacji osobistego powołania w Kościele rzymskokatolickim.

Źródło: wzch.org