(fot. WZCH)

(fot. WZCH)

Zgromadzenie Krajowe WŻCh, Porszewice 2015. W czwartek, 18 czerwca obszerny Ośrodek Uroczysko Porszewice wypełnił się delegatami ze Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego przybyłymi z różnych stron Polski. Rozpoczęło się odbywające się raz na cztery lata Zgromadzenie Wspólnoty.

Przyjechali przedstawiciele 42 wspólnot z kilkunastu miast Polski, w tym – po raz pierwszy – przedstawiciele wspólnoty z Wrocławia, gdzie od niedawna spotyka się grupa WŻCh. Za zadanie postawiliśmy sobie rozpoznanie najważniejszych celów oraz sposobów działania w czterech obszarach opisanych hasłami: „Rodzina”, „Globalizacja i ubóstwo”, „Ekologia” i „Młodzież”. Inspirowaliśmy się w tym wezwaniem Papieża Franciszka skierowanym do ruchów katolickich, aby odnawiały swój charyzmat, były otwarte na wezwania Chrystusa i zawsze gotowe do wyruszenia w drogę. Staraliśmy się lepiej zrozumieć aktualną sytuację oraz potrzeby Kościoła i świata. Pomagał nam w tym zaproszony gość – dziennikarz i diakon stały Kościoła – Bogdan Sadowski, który opowiedział nam o roli mediów w kształtowaniu obrazu świata. Owocnym punktem Zgromadzenia była też wizyta Prowincjała Prowincji Wielkopolsko-Mazowieckiej Towarzystwa Jezusowego – o. Tomasza Kota SJ, wspólnie z którym poruszyliśmy temat wzajemnych relacji między Wspólnotą Życia Chrześcijańskiego a Towarzystwem Jezusowym.

O. Prowincjał w swoim wprowadzeniu porównał je do relacji między rodzeństwem, w którym każda z osób jest inna, ma inny temperament i sposób życia, ale które łączy to same dziedzictwo, w tym przypadku dziedzictwo wypływające z duchowości świętego Ignacego. Wynikiem pracy Zgromadzenia jest spis celów do których szczególnie chcemy dążyć oraz związanych z nimi form zaangażowań, które chcemy w WŻCh rozwijać. Wiele z nich już jest podejmowanych. Szczególną uwagę zwróciliśmy na te działania, które podejmujemy wspólnie z Towarzystwem Jezusowym, takie jak współpraca członków WŻCh z jezuickimi domami rekolekcyjnymi, wspólne prowadzenie sesji oraz rekolekcji w życiu w różnych ośrodkach, prowadzenie kursów dla narzeczonych, włączenie się WŻCh w przygotowanie programu Magis 2016, współpraca w duszpasterstwie akademickim w Lublinie, działalność w fundacjach: Vinea, Inigo, Chcieć Więcej, współpraca w centrum W Akcji, akcja „Zdrapka Wielkopostna” i wiele innych.

Czas Zgromadzenia był krótki. Delegaci wyjechali z Porszewic w niedzielę, zabierając ze sobą radość ze spotkania, doświadczenia wspólnej pracy na Zgromadzeniu oraz wszelkie inspiracje i poruszenia Ducha Świętego, który prowadził nas na modlitwie, spotkaniach w grupach i wspólnych dyskusjach. Teraz czeka nas ekscytujący czas odpowiadania Bogu na skierowane do nas wezwania – te które skierował do nas podczas Zgromadzenia i te, które trzyma w zanadrzu.

Monika Trochimczuk