W sobotę 22 sierpnia podczas uroczystej Mszy św., odprawionej w bazylice Starowiejskiej, czterech nowicjuszy Prowincji Polski Południowej: Piotr Bugiel, Arkadiusz Ciemięga, Mateusz Duszyński i Artur Pruś złożyło śluby zakonne. Tym samym zakończyli dwuletni nowicjat, aby teraz – jako scholastycy – rozpocząć kolejny okres formacji, której głównym akcentem będą studia (na początek studia filozoficzne, które przez kolejne trzy lata odbywać się będą na Akademii Ignatianum w Krakowie).

Choć śluby, jakie w Towarzystwie Jezusowym składa się po nowicjacie, są pierwszymi ślubami, są to jednak śluby wieczyste. Stąd cała formacja w zakonie, już od samego początku, nie jest ukierunkowana na weryfikację przydatności do życia zakonnego (ta została dokonana na tym pierwszym etapie), ale na takie wykorzystanie wszystkich doświadczeń, aby stwarzały one okazję do nieustannego wzrastania w perspektywie życia i pracy w zakonie.

Prośmy więc naszego Pana, który – jak to czytamy w formule ślubów – udzielił tym naszym Współbraciom hojnej łaski do pragnienia tej ofiary, aby dał im też łaskę do jej wypełnienia. A wszystko to na większą chwałę Bożą.