Dom rekolekcyjny w Czechowiczach-Dziedzicach zaprasza w dniach 28-30 sierpnia 2015 na sesję pt. „Rozeznawanie duchowe wczoraj i dzisiaj”.

Reguły duchowego rozeznawania przedstawione będą w oparciu o słowo Boże, nauczanie Kościoła a także doświadczenie świętych mistyków. Celem praktykowania tych reguł jest pomoc wierzącemu, by potrafił dać odpowiedź na Boży plan zbawienia jaki Pan chce przeprowadzić w życiu każdego z nas. Gdy w porę potrafimy rozpoznać działanie duchów, dobrego albo złego, tak w stanie pocieszenia jak i strapienia, wtedy lepiej wypełniać będziemy wolę Boga w naszym życiu i dokonamy dobrych wyborów.

Przewodnikami podczas naszego spotkania będą św. Piotr, św. Paweł, św. Jan, św. Augustyn, św. Ignacy Loyola, św. Teresa z Avili, św. Jan od Krzyża, św. Jan XXIII, św. Jan Paweł II. Będziemy również czerpać z bogactwa twórczości i nauczania Benedykta XVI, a także Ojca Świętego Franciszka. Popatrzymy na praktykę duchowego rozeznawania również z perspektywy twórczości kard. Henri de Lubaca, zwłaszcza jego dzieła Medytacje o Kościele.

Sesję prowadzi: o. Marek Wójtowicz SJ, rekolekcjonista, wykładowca w Akademii Ignatianum w Krakowie

Źródło: czechowice.jezuici.pl