Pomimo okresu wakacji członkowie Trójmiejskiej Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego chętnie udzielają się w posługiwaniu na rzecz drugiego człowieka. W sierpniu bieżącego roku miałem możliwość uczestnictwa w spotkaniach w więzieniach w Nowym Sączu oraz Wiśniczu, w których biorą udział chętni osadzeni, a także wolontariusze z Ojcem Stanisławem, jezuitą z Domu Rekolekcyjnego w Zakopanem.

W trakcie spotkań, które odbywają się w kaplicach zakładów karnych, przekazywałem informacje o Encyklice Ojca Świętego Franciszka Laudato Si – W trosce o wspólny dom.

Przybliżając tematykę ochrony środowiska osadzonym zwróciłem między innymi uwagę na relację człowieka do środowiska naturalnego, sprawy dotyczące ubogich czy edukacji ekologicznej. Ważnym aspektem było podanie praktycznych przykładów dotyczących troski o nasz wspólny Dom, wskazanych przez Papieża Franciszka w Encyklice.

Drugą część spotkania prowadził Ojciec Stanisław mówiąc o domu, w tym o ważności wychowania w rodzinie, ale także o trudzie z jakim spotykamy się na co dzień (podając konkretne przykłady). Osadzeni chętnie zadawali pytania o sprawy dotyczące domu rodzinnego i ochrony środowiska.

Radek z WŻCh