Nieprzerwanie od roku 1993 pod patronatem Akademii Ignatianum o. Zbigniew Marek SJ prowadzi Korespondencyjny Kurs Biblijny. W kursie wzięło dotąd udział blisko 10 000 osób niemal ze wszystkich zakątków naszego globu.

Adresatami kursu są osoby pragnące zgłębić swoją znajomość Pisma Świętego. Dla chętnych nie ma żadnych ograniczeń związanych np. z  wiekiem, miejscem pobytu, poziomem wykształcenia, itd.

Kurs zakłada lekturę poszczególnych ksiąg Pisma Świętego poczynając od Nowego Testamentu. Dostarczane materiały kursu umożliwiają jego uczestnikom zrozumienie kontekstu opowiadanych w Biblii zbawczych wydarzeń. Proponowane są też konkretne metody czytania perykop i odkrywania zawartego w nich zbawczego orędzia.

Aktualnie materiały kursu dostępne są w dwóch wersjach: papierowej i elektronicznej.

Szczegółowe informacje o samym kursie, o uczestnictwie w nim znajdują się pod adresem: http://kursbiblijny.jezuici.pl/