W Ewangelii według Jana czytamy słowa Jezusa: „Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości” (J 15,10). O jakich przykazaniach Jezusa jest tu mowa? W Ewangeliach mamy ich dość dużo i nie jest to dekalog. To coś więcej niż zwykłe prawo. Przykazania Jezusa nie należą do Prawa Mojżeszowego, lecz do doskonałego prawa wolności. Bez szczegółowego wyjaśniania każdego z tych przykazań, wymienię tylko niektóre z nich.

Nawracajcie się (Mt 4,17), pójdźcie za mną (Mt 4,19), niech wasze światło jaśnieje przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie (Mt 5,16). Nie stawiajcie oporu złemu, lecz zło dobrem zwyciężajcie (Mt 5,39-41), dajcie temu, kto prosi (Mt 5,42), miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują (Mt 5, 44-47).

Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli (Mt 6,1-4), a modląc się, nie bądźcie gadatliwi (Mt 6,7-13) i kiedy pościcie, nie bądźcie posępni (Mt 6,16-18). Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam (Mt 7,7-11), nie martwcie się o siebie (Mt 6,25-34), nie sądźcie (Mt 7,1-5), nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi (Mt 6,19-21), wszystko co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie (Mt 7,12).

Czuwajcie (Mk 13,33), nie bójcie się (Łk 12,32) wchodźcie przez ciasną bramę (Mt 7,13-14), nie zajmujcie pierwszego miejsca (Łk 14,8), strzeżcie się fałszywych proroków (Mt 7,15-29) i wszelkiej chciwości (Łk 12,15), bądźcie miłosierni, przebaczajcie sobie nawzajem, i wiele innych.

Każde przykazanie Prawa Wolności Chrystusowej nie jest nakazem, lecz zachętą, radą. „Bądźcie doskonali jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski (Mt 5,48). Mówiąc to Pan Jezus wie, że nigdy nie będziemy doskonali jak Ojciec w Niebie, ale zaprasza nas (nie nakazuje), byśmy do tej doskonałości dążyli. Bóg nigdy też nie nakazywał, byśmy Go kochali, bo cóż to byłaby za miłość z nakazu, z lęku przed potępieniem. Nie da się autentycznie kochać tylko dlatego, że ktoś nam kazał.

Nowym przykazaniem, jakie daje nam Jezus jest trwanie w Jego miłości (J 15,9) i nie wątpienie, że dla nas zrobiłby wszystko. Dał nam dowód swojej miłości na krzyżu. I od tej pory wiemy, że miłość polega na doświadczeniu miłości. To ono czyni z nas ludzi zakochanych w Bogu, który bardziej interesuje się tym, czy wyspaliśmy się, czy śniadanie nam smakowało, niż tym jak i ile nagrzeszyliśmy. To właśnie doświadczenie bycia kochanym przez Boga przynagla nas do odpowiedzenia na tę miłość szlachetnym życiem. Miłość więc nie polega na tym, że my kochamy, lecz na tym, że to On nas ukochał i życie swoje oddał za nas. Dajmy się więc kochać i trwajmy w tym doświadczeniu jak paciorki winogron czerpiące soki z winnej latorośli. Trwajmy w miłości Chrystusa, a to da nam siłę, by żyć pięknie i miłować się wzajemnie. To jest nowe przykazanie!

Foto: Mark Hillary / flickr.com