Akademia Ignatianum w Krakowie jest jedną z dwóch uczelni jezuickich w Polsce (obok Collegium Bobolanum w Warszawie) i jedną z 200 uczelni jezuickich na świecie.

Czym się charakteryzuje uczelnia jezuicka? Na pierwszy rzut oka niewiele się różni od innych instytucji szkolnictwa wyższego. Standardy akademickie są uniwersalne, rekrutacja i zasady otrzymywania dyplomów są takie same jak na uczelniach państwowych. Jednak przy bliższym poznaniu student zauważy szereg różnic. Pierwszą specyficzną cechą są przedmioty ogólnouczelniane, takie jak katolicka nauka społeczna czy pedagogika Ignacjańska (wyrosła na gruncie duchowości św. Ignacego Loyoli). Konferencje i sympozja odzwierciedlają chrześcijańskiego ducha uczelni, efekty kształcenia na naszych kierunkach podkreślają wpływ wartości chrześcijańskich na rozwój nauk i całej naszej cywilizacji. Klimat naukowy i dobór projektów badawczych sprzyjają takim badaniom, w których tezy religijne są traktowane z całą powagą jako źródło sensu i element kultury akademickiej.

Uczelnie jezuickie na całym świecie podkreślają wagę sprawiedliwości społecznej, rozwijają wolontariat i praktyki społeczne nakierowane na pracę z ludźmi w trudnej sytuacji społecznej. W murach Akademii Ignatianum można częściej niż na innych uczelniach spotkać wykładowców oraz studentów jezuitów, jak również innych księży, zakonników i siostry zakonne. Staramy się tutaj łączyć tradycję z nowoczesnością, wartości chrześcijańskie z solidnym wykształceniem humanistycznym i społecznym na następujących kierunkach studiów:

 • Filozofia
 • Psychologia
 • Kulturoznawstwo
 • Pedagogika
 • Praca socjalna
 • Nauki o polityce
 • Administracja i polityka publiczna
 • Zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej
 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • Filologia angielska
 • Turystyka i rekreacja

Za studia stacjonarne nie pobiera się czesnego.

Posiadamy uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk społecznych w dyscyplinach: pedagogika i nauki o polityce, oraz do nadawania stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinach: filozofia i kulturoznawstwo. Na tych kierunkach prowadzona są międzywydziałowe studia III stopnia (doktoranckie).

Ruszyła już rejestracja na studia pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie, zarówno na Wydziałach Krakowskich jak i na Wydziale Zamiejscowym w Mysłowicach. Więcej informacji na stronie internetowej uczelni.

fot. Michał Maciejny SJ