26 sierpnia 2017 r. w Gdyni sześciu nowicjuszy: Filip Zawadzki (PMA), Krzysztof Dzieńkowski (PMA), Bartłomiej Brzóska (PME), Sebastian Parczewski (PME), Mateusz Odachowskim (PME) i Łukasz Sośniak (PME) złożyło pierwsze śluby w Towarzystwie Jezusowym.  Tym samym zakończyli oni pierwszy etap formacji zakonnej jakim jest nowicjat. Teraz czekają ich trzyletnie studia filozoficzne w Krakowie.

Ojciec Magister Piotr Szymański podkreślił, że śluby są świętem nie tylko nowicjatu czy też wspólnoty gdyńskiej, ale są świętem całego Towarzystwa. Cieszmy się więc z nowych współbraci i módlmy się za nich, aby zawsze „byli tam, gdzie ich Pan.” (por. J 12, 26)