Pierwszego dnia swojej wizyty o. Arturo Sosa SJ, przełożony Generalny Towarzystwa Jezusowego odwiedził Wydawnictwo WAM, Akademię Ignatianum oraz zwiedził niektóre zabytki Krakowa.