Wykonanie stanu surowego otwartego budynku mieszkalno-usługowego w celu zmiany sposobu użytkowania na budynek użyteczności publicznej pełniący funkcję szkoły oraz przebudowa budynku szkoły przy u. Piotra Skargi w Nowym Sączu
znak sprawy: TJDZ/P-1/2017