Zwany „drugim apostołem Niemiec”, całe życie poświęcił głoszeniu prawdziwej wiary. W trudnych czasach wojen religijnych był pełen miłości wobec innowierców..

O św. Piotrze Kanizjuszu SJ opowiada Jacek Poznański SJ