W dniach 11-14 maja 2018 roku Centrum Arrupe we współpracy z Komisją Oświaty i Wychowania Kościoła greckokatolickiego zorganizowało na Wschodzie Ukrainy dwie konferencje dla nauczycieli zatytułowane „Nowy model szkoły na Ukrainie”.

Konferencję w Kramatorsku, w obwodzie donieckim, rozpoczęła młodzież witając nas wierszami Szewczenki deklamowanymi w języku polskim oraz polskimi tańcami (na zdjęciu). Przed południem 11 maja wystąpił Wojciech Żmudziński SJ zachęcając nauczycieli, by dbali o swój osobisty rozwój oraz kształtowali klimat i kulturę szkoły, w jakiej nauczają.

Natomiast ojciec Johan Lubiv, dyrektor Szkoły im. św. Zofii we Lwowie, mówił o wartościach i konieczności rozwijania dojrzałej osobowości nauczyciela. Po przerwie Katarzyna Stryjek dała nauczycielom bardzo praktyczne wskazówki dotyczące radzenia sobie ze szkolnymi konfliktami.

Uczestnicy konferencji w Kramatorsku wysłuchali jeszcze siostry Cristophory (odpowiedzialnej na Ukrainie za szkoły katolickie), która mówiła o nowych metodach nauczania koncentrując się na uczniowskim portfolio oraz Aleksieja Zarytskyego, który zainteresował wszystkich pogłębiając temat rozwoju osobowego nauczyciela. Po ciepłym posiłku rozpoczęła się praca w czterech grupach, których przedstawiciele zaprezentowali na forum najważniejsze punkty dyskusji i propozycje zmian w oświacie postulowane przez uczestniczących w dyskusji nauczycieli.

Druga konferencja odbyła się w Lisiczańsku (obwód ługański), w pobliżu frontu, na którym wciąż toczą się walki z separatystami. Aby wziąć w niej udział niektórzy nauczyciele przebyli niełatwą, długą drogę. Również i podczas tej konferencji mówiliśmy o istotnej roli pozytywnych relacji i chrześcijańskich wartości w wychowaniu młodego człowieka, o dojrzałości nauczyciela i jego kompetencjach społecznych.

W obu forach o nowym modelu szkoły wzięło udział około stu osób, a dofinansował je Episkopat USA w ramach projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Chrześcijańskich Dzieł Wychowania.