Autor: Centrum Arrupe

Sesja biblijna o życiu bez porażek

W dniach 6-8 kwietnia 2018 ojciec Wojciech Żmudziński SJ poprowadzi w Warszawie Falenicy sesję biblijną zatytułowaną „W życiu nie ma porażek, są tylko lekcje”. Opowie o upadkach i kryzysach bohaterów biblijnych. Uczestnicy przekonają się, że upadki, kryzysy i próby, jakimi jesteśmy w życiu poddawani, mogą być błogosławieństwem i okazją. Dowiedzą się jak przekuć trudne momenty życia w bogactwo, które daje wewnętrzny pokój i mądrość. Podczas sesji poznamy bliżej perypetie Abrahama, Mojżesza, Dawida, Hioba, Jonasza, Jeremiasza i Eliasza. Każdy z nich przechodził jakiś kryzys. Niektórzy doświadczyli gorzkiego upadku. Wszyscy, bez wyjątku, poddawani byli próbom. Jak zmieniło się ich życie? Czego...

Read More

Jak uczyć w szkole o islamie?

O życzliwym obliczu muzułmanów i o tym, jak nauczać w szkole o islamie, mówili dzisiaj do katechetów Diecezji Kaliskiej Zygmunt Kwiatkowski SJ (misjonarz, który pracował na Bliskim Wschodzie przez 30 lat, na zdjęciu) oraz Wojciech Żmudziński SJ (dyrektor Centrum Arrupe). W pięciogodzinnym spotkaniu wzięło udział 30 nauczycieli religii. Był czas na zajęcia w grupach i trudne pytania. Uczestnicy spotkania usłyszeli o tym, co mówi Biblia o islamie i jaką wiedzę o tej religii powinni posiadać uczniowie, by nie ulegali fragmentarycznym i często zniekształconym doniesieniom mass mediów. Podczas pracy w grupach nauczyciele otrzymali cytaty z Biblii i Koranu, by rozpoznać...

Read More

Kompetencja, zaangażowanie i łzy wzruszenia

„Kreatywność i porozumienie w szkole” oraz „Sytuacje konfliktowe w szkole” to kolejne nasze szkolenia, które cieszą się dużym uznaniem. Ze względu na formę zajęć mogliśmy przyjąć jedynie połowę zgłaszających się nauczycieli. Na początku marca tego roku trenerzy Centrum Arrupe przeprowadzili w Toruniu dwa weekendowe szkolenia adresowane do nauczycieli i poświęcone tematyce mediacji w konfliktach, wielokulturowości oraz kreatywności w szkole. Miały one na celu przybliżenie pedagogom metody mediacji rówieśniczej oraz sposobów skutecznego wychowywania dzieci i młodzieży do poszanowania drugiej osoby i jej poglądów. Marina Hulia podjęła podczas szkolenia temat radzenia sobie w szkole z obecnością dzieci uchodźców i migrantów, a...

Read More

Centrum Arrupe w Bośni i Hercegowinie

Centrum Arrupe wspiera szkołę w Bośni i Hercegowinie podarowaną Janowi Pawłowi II w 2003 roku przez przywódcę bośniackich Serbów. Gdy w 2003 roku Jan Paweł II odwiedził Banja Lukę w Bośni i Hercegowinie, by beatyfikować miejscowego intelektualistę Ivana Merza (1896-1929), podpowiedziano prezydentowi Republiki Serbskiej (dystrykt, na terenie którego znajduje się Banja Luka), by pomyślał o jakimś prezencie dla głowy Kościoła katolickiego. Wypadało coś podarować. – Jaki podarunek mógłbym dać papieżowi? – zapytał prawosławny przywódca Republiki wchodzącej w skład Bośni i Hercegowiny. – Niech pan prezydent podaruje Kościołowi budynek na szkołę. Tak się stało. Od tego czasu działa w mieście...

Read More

Sesje szkoleniowe dla katechetów

Od wielu lat Centrum Arrupe zapraszane jest przez Wydział Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży Kurii Warszawskiej do współpracy w formacji nauczycieli religii. W lutym 2018 roku kontynuowane będą jednodniowe sesje biblijne przybliżające nauczycielom Modlitwę Pańską. Temat jest szczególnie aktualny teraz, gdy toczy się dyskusja nad sformułowaniem „i nie wódź nas na pokuszenie”. Nauczyciele zapoznają się z różnymi wersjami modlitwy „Ojcze nasz”, nie tylko z tymi, które znajdują się w Ewangelii. Według jednej z hebrajskich współczesnych wersji Jezus kończy ją słowami: „i nie wiedź nas na sąd, ale wybaw nas od oskarżyciela”. Różnorodność sformułowań używanych w różnych językach i kulturach pozwala...

Read More

Aktualności

Media o nas

Blogi

Najnowsze filmy

Loading...

Polecamy