Angielską nazwę tej jezuickiej inicjatywy, istniejącej już od 10 lat, można przetłumaczyć jako „Ogólnoświatowa Sieć Rzecznictwa Ignacjańskiego”. Jest ona częścią jezuickich działań na rzecz sprawiedliwości i pojednania w świecie. Ma ułatwiać wymianę doświadczeń między wszystkimi dziełami Towarzystwa Jezusowego, w ich społecznym aspekcie oraz trosce o sprawiedliwość i pojednanie.

Jednym z głównych celów jezuickiego rzecznictwa jest budowanie mostów między ludźmi zepchniętymi na margines a decyzyjnymi ośrodkami władzy. Podstawowe tematy, którymi zajmuje się Global Ignatian Advocacy Network to migracje, ekologia, gospodarka zasobami naturalnymi, prawo do edukacji oraz pokój i prawa człowieka.

Działalność tej ogólnoświatowej sieci jest odpowiedzią na wezwanie 35. Kongregacji Generalnej Towarzystwa Jezusowego, która dostrzegła konieczność mówienia głosem tych, których do głosu się nie dopuszcza:

Złożoność problemów, których doświadczamy i bogactwo istniejących możliwości wymagają, abyśmy budowali mosty pomiędzy bogatymi i biednymi, ustanawiając więzy wzajemnego wsparcia pomiędzy tymi, którzy posiadają siłę polityczną a tymi, którzy mają trudności z artykułowaniem własnych potrzeb. Nasz apostolat intelektualny dostarcza nieocenionej pomocy w konstruowaniu tych mostów, oferując nam nowe sposoby dogłębnego zrozumienia mechanizmów i powiązań między napotykanymi problemami… (KG 35, dekret 3,28).

Wiosną przyszłego roku Delegaci Prowincjałów d. Społecznych zjadą się z różnych krajów do Warszawy Falenicy, by w Europejskim Centrum Komunikacji i Kultury zaprezentować społeczne zaangażowanie jezuitów i ich świeckich współpracowników w działania przyczyniające się do pojednania i umacniania sprawiedliwości społecznej. Przeanalizują dotychczasową współpracę i przygotują propozycje na najbliższą przyszłość.

Foto pochodzi ze strony „jesuitnetworking.org”