W rezydencji ambasadora Francji w Warszawie 7 czerwca 2018 r. amb. Pierre Lévy wręczył o. Stanisławowi Opieli insygnia Kawalera Orderu Narodowego Legii Honorowej (Chevalier de L’Ordre national de la Légion d’honneur) najwyższego odznaczenia nadawanego przez państwo francuskie.

W liście powiadamiającym nadanie orderu, amb. P. Levy napisał: „Przekazuję Ojcu najgorętsze i najszczersze gratulacje z powodu nadania tego odznaczenia, które nagradza wyjątkowe zaangażowanie Ojca w służbie naszym europejskim wartościom a szczególnie za przyczynienie się do powrotu demokracji do Polski”. Przy tej okazji warto przypomnieć , że w r. 1994 o. S. Opiela został przyjęty w poczet członków Rosyjskiej Akademii Nauk.

autor Wacław Oszajca SJ