W sobotę, 16 czerwca 2018, odbyło się w Krakowie Walne Zebranie Stowarzyszenia Chrześcijańskich Dzieł Wychowania, na którym wybrany został nowy Zarząd. Nowym Przewodniczącym Zarządu SChDW został Krzysztof Homa SJ (na zdjęciu), a Zastępcą Przewodniczącego Wojciech Słonina.

Stowarzyszenie Chrześcijańskich Dzieł Wychowania (SChDW) powstało w 1993 roku z inicjatywy Jezuitów Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego. Grupuje polskie organizacje, ośrodki kształceniowe, a także osoby prywatne, zaangażowane w działalność wychowawczą inspirowaną społecznym nauczaniem Kościoła katolickiego oraz duchem ekumenizmu.

SChDW szkoli wychowawców, wspiera katolickie szkoły, promuje wartości rodzinne i organizuje wymianę młodzieżową między Polską i Niemcami. W ostatnich latach Stowarzyszenie, we współpracy z Centrum Arrupe, rozwinęło szeroką działalność międzynarodową, dzięki której powstały nowe inicjatywy edukacyjne w krajach Europy Wschodniej i na Bałkanach.

Od 2016 roku projekty promujące katolickie szkoły i wartości rodzinne wspiera finansowo Episkopat USA.

Link do strony Stowarzyszenia: schdw.org.pl