Przed kilkoma dniami, we wspomnienie św. Ignacego z Loyoli, zakończyło się w Buenos Aires kolejne światowe zgromadzenie Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego. Uczestniczyli w nim delegaci z ponad 70-u krajów. Wspólnoty te już od ponad 50-u lat są kontynuacją w odnowionej formie doświadczenia Sodalicji Mariańskich. Skupiają więc osoby świeckie, które w swoim codziennym życiu inspirują się doświadczeniem Ćwiczeń Duchowych św. Ignacego.

To kolejne zgromadzenie światowe odbyło się tym razem w Argentynie, w kolegium San Miguel gdzie mieści się obecnie ośrodek rekolekcyjny Centro Loyola. Z tym domem jest bardzo związane życie ojca Jorge Bergoglio SJ. Spędził w nim prawie 20 lat, najpierw tam studiował, a potem pracował obecny papież Franciszek. Jego osoba i jeszcze bardziej przesłanie obecnego papieża, były jedną z najważniejszych inspiracji tego zgromadzenia. Nie tylko modliliśmy się, dzieliliśmy się i pracowaliśmy w małych grupach, ale w tak międzynarodowym gronie doświadczyliśmy również rozeznawania duchowego we wspólnocie.

Jeden dzień był poświęcony na wyjście do pobliskiej parafii św. Józefa, znajdującej się w dosyć ubogiej dzielnicy, barrio San Miguel, aby spotkać się w rodzinach i porozmawiać o ich życiu i przeżywaniu wiary. Warto zaznaczyć, że parafia ta została utworzona z inicjatywy o. Jorge Bergoglio, który był jej pierwszym proboszczem od 1980 do 1985 r.

Całe spotkanie, skupione wokół hasła: WZCh jako dar dla kościoła i świata, było okazją do ciekawej i pogłębionej refleksji nad sposobem przeżywania tego konkretnego powołania osób świeckich. W bardzo zróżnicowanym gronie delegatów ze wspólnot z pięciu kontynentów ważne było doświadczenie jedności kościoła i wspólne odczytywanie wyzwań, które dostrzegamy w dzisiejszym świecie.

Kolejnym istotnym i inspirującym punktem było spotkanie z o. Generałem Arturo Sosa SJ, który jest jednocześnie Asystentem Kościelnym WŻCh i jego przesłanie skierowane do wspólnoty. W obecności Asystenta Kościelnego do światowej wspólnoty zostały przyjęte oficjalnie narodowe wspólnoty, które rozwinęły się w ostatnim czasie na Łotwie, na Wyspie Mauritius i w Wietnamie.

Pod koniec zgromadzenia zostały wybrane nowe władze światowej wspólnoty i przygotowany tzw. dokument końcowy, który po ostatniej redakcji zostanie przekazany do wszystkich wspólnot. Zawarty jest w nim nie tylko opis przeżytego wspólnie doświadczenia, ale również przesłanie i wyzwania, jakie zgromadzenie odczytało na najbliższe lata.

Więcej o spotkaniu można przeczytać na: www.deon.pl

Wiele ciekawych informacji oraz relacje przygotowane na bieżąco znajdują się na stronie zgromadzenia (w j. angielskim, hiszpańskim i francuskim).

Natomiast więcej o charyzmacie i życiu Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego w Polsce można znaleźć na stronie: www.wzch.org.pl.

Leszek Mądrzyk SJ