Przedmiotem zamówienia jest kontynuacja remontu konserwatorskiego elewacji bazyliki pw. Najświętszego Serca Pana Jezusowego przy ul. Kopernika 26 w Krakowie (A-299) obejmującego:

mycie, czyszczenie powierzchni impregnacja, hydrofobizacja, scalanie kolorystyczne, naprawa uszkodzonej powierzchni, wykonanie podokienników  zgodnie z Programem Prac Konserwatorskich.

Przedmiar
Regulamin na remont górnej elewacji Bazyliki- Kolegium Księży Jezuitów
ZAL_1 (oferta)
ZAL_2.1 (oświadczenie)
ZAL_2.2 (oświadczenie)
ZAL_3 (wyk_robót)
ZAL_4 (wykaz osób)
ZAL_5 (wzór_umowa)
program konserwatorski – kopernika 2018(1)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o wykluczeniu wykonawcy