W pierwszych miesiącach roku szkolnego jezuickie Centrum Arrupe powróciło intensywnie do szkolenia nauczycieli. Odbyły się już sesje szkoleniowe dla katechetów, warsztaty dla nauczycieli w Warszawie i Łodzi oraz rekolekcje mające na celu zintegrowanie pracy pedagogicznej z rozwojem duchowym. Nie zabrakło także działań międzynarodowych skierowanych do szkół katolickich w Albanii, w Bośni i Hercegowinie oraz na Ukrainie. Troszczymy się o nauczycieli, którzy swoją pracę traktują jak powołanie i wspieramy rozwój szkół katolickich.

Nowy dyrektor Centrum Arrupe, ojciec Rafał Huzarski SJ, podjął się także organizowania spotkań między nauczycielami czterech jezuickich szkół działających na terenie Polski: w Gdyni, Krakowie, Nowym Sączu i Mysłowicach. Wymiana doświadczeń i wspólne plany na przyszłość mają umocnić współpracę i stworzyć platformę wzajemnego wspierania się we wprowadzaniu nowatorskich rozwiązań.

Na październik i listopad zaplanowane są kolejne przedsięwzięcia, w których wezmą udział nauczyciele z Polski i Ukrainy. Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej Centrum Arrupe.

Na zdjęciu: ćwiczenie podczas jednej z październikowych sesji szkoleniowych.