Z okazji roku św. Stanisława Kostki Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz toruńscy jezuici zapraszają na konferencję: „Ad Maiora Natus Sum” Droga do świętości Stanisława Kostki. Spotkanie odbędzie się 13 listopada w Sali Audytoryjnej Biblioteki Uniwersyteckiej przy ul. Gagarina 33.

Program konferencji:

10.00-10.30 Otwarcie konferencji oraz przemówienia organizatorów

10.30-11.00 prof. dr hab. Kazimierz Maliszewski: Sylwetka św. Stanisława Kostki SJ (1550-1568) na tle jego epoki

11.00-11.30 dr hab. Adam Kucharski: Pielgrzymi, preceptorzy i wokalisi. Życie codzienne jezuitów polskich w podróżach po Europie (1564-1773)

11.30-12.00 dr Michał Białkowski: Jubileusze sprzed półwiecza. Uroczystości ku czci św. Stanisława Kostki SJ w latach 1962-1968

12.00-12.30 otwarcie wystawy (I piętro Biblioteki Uniwersyteckiej) oraz przerwa kawowa

12.30-13.00 dk. prof. dr hab. Waldemar Rozynkowski: Przejawy kultu św. Stanisława Kostki SJ

13.00-13.30 o. dr Krzysztof Dorosz SJ: O wizerunkach św. Stanisława Kostki SJ w polskiej tradycji hagiograficzno-literackiej

13.30-14.00 Wiktor Binnebesel: Dlaczego nie Camino de Santiago? Opowieść o pielgrzymce inspirowanej wędrówką św. Stanisława Kostki SJ do Rzymu

14.00-14.30 Podsumowanie obrad i zamknięcie konferencji.