W piśmie alumnów Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku (Feniks 1/57/2018) ukazał się wywiad z o. Henrykiem Droździelem SJ na temat św. Stanisława Kostki.

Ojciec Droździel wyjaśnia, że Stanisław Kostka nie był buntownikiem w potocznym tego słowa znaczeniu, jak czasem się go przedstawia. Jego bunt polegał na sprzeciwie wobec przeciętności, swawolnemu podejściu do młodości, sprzeciwie wobec zaniedbywania okazji do kształtowania ciała, umysłu i ducha, wobec własnych braków i słabości.

Słowa przypisywane Stanisławowi „Do większych rzeczy jestem stworzony” są przeróbką słynnego zdania Seneki: „Jestem wielki i urodzony do czegoś więcej, niż bycie niewolnikiem ciała” – mówi ojciec Henryk. (…) Mnie uderza w Stanisławie dziecięca wrażliwość, prostota i szczerość pragnień połączona ze zdolnością do rozeznania i podejmowania decyzji oraz żelazna, męska, dojrzała konsekwencja w działaniu, w dążeniu do zrealizowania pragnienia bycia jezuitą, w dążeniu do świętości. (…) Św. Stanisław Kostka zaprasza nas do zerwania z globalną przeciętnością. Do zerwania z cywilizacją bylejakości i płycizny, która „zamula” nasze serca i gasi entuzjazm w podążaniu drogami naszego powołania za Panem i w służbie Jemu i Jego Kościołowi.